Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Haf 2021

Symud ymlaen i’r normal newydd
26 Ebr, 2022

Symud ymlaen i’r normal newydd

gan Steffan Job

Symud ymlaen i’r normal newydd yn dilyn esiampl yr Eglwys Fore Steffan Job   Cysur mawr yw edrych yn ôl a gweld llaw ragluniaethol Duw ar waith. Cymrwch y flwyddyn yr ydym newydd ei chael. I rai, hawdd fyddai gweld y pandemig yn arwydd ein bod yn byw mewn byd ansicr, di-drefn a di-bwrpas gyda…

Darllen ymlaen
Hiraeth
26 Ebr, 2022

Hiraeth

gan Elin Bryn

Hiraeth Elin Bryn   Creaduriaid hiraethus ydym ni fel Cymry on’de? Rydyn ni mor hiraethus nes ein bod wedi bathu’r gair unigryw hwn, hiraeth, i gyfleu’r teimlad! Mae’n deimlad sydd bron yn greiddiol i’n cenedl. Rydyn ni’n ei deimlo i’r byw, on’dydyn? Mae hiraeth yn ‘torri ‘nghalon…’ chwedl yr hen gân. Mae hiraeth yn deillio…

Darllen ymlaen
Bugeilio’r  ‘Liquorice Allsorts’
26 Ebr, 2022

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’

gan Trystan Hallam

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’ Trystan Hallam ‘Nid dant melys sy ‘da fi – ond set ohonyn nhw!’ Dyna oedd llinell anfarwol mam-gu gynt, wrth straffaglio gyda’r Chocolate Eclairs â’i dannedd gosod. Rhaid cyfaddef mai straffaglio’n aml iawn rydyn ni fel Cristnogion wrth geisio helpu a bugeilio’n gilydd yn yr eglwys. Rhaid wynebu ein bod i gyd…

Darllen ymlaen
Camau Cristnogaeth: MARTIN LUTHER A’R DIWYGIAD PROTESTANNAIDD: CAMU O’R TYWYLLWCH  (O.C. 1500)
26 Ebr, 2022

Camau Cristnogaeth: MARTIN LUTHER A’R DIWYGIAD PROTESTANNAIDD: CAMU O’R TYWYLLWCH (O.C. 1500)

gan Huw Roderick

Camau Cristnogaeth Huw Roderick MARTIN LUTHER A’R DIWYGIAD PROTESTANNAIDD: CAMU O’R TYWYLLWCH (O.C. 1500)   Pe byddech chi’n gofyn i’r rhan fwyaf o bobl Cymru, ‘Pwy yw Luther?’, yr ateb mwyaf tebygol a gaech chi yw mai ef yw’r ditectif carismatig sy’n cael ei chwarae ar y BBC gan Idris Elba. Nid llawer fyddai’n gwybod…

Darllen ymlaen
Emyn: Rhyddid trwy’r groes
26 Ebr, 2022

Emyn: Rhyddid trwy’r groes

gan Alwyn Pritchard

Rhyddid trwy’r groes Sinai oedd i gyd yn mygu A llais utgorn yn cryfhau Rhedaf eto at y croesbren Lle mae Duw yn trugarhau Croes fy Iesu, dyna ddigon Ymddiriedaf yn y gwaed Dyma noddfa’r colledigion Lle y caf faddeuant rhad. Yn ei glwyfau mae fy mhechod Yn cael fflangell drom y Tad Llid a…

Darllen ymlaen
Anobaith a Gobaith: Adolygiad o ‘The Great Unknown?’ gan Paul Blackham
26 Ebr, 2022

Anobaith a Gobaith: Adolygiad o ‘The Great Unknown?’ gan Paul Blackham

gan Rhodri Brady

Anobaith a Gobaith   Adolygiad gan Rhodri Brady o Paul Blackham, The Great Unknown?: what the Bible says about Heaven and Hell (Fearn: Christian Focus, 2016). Dyma lyfr sy’n gyflwyniad da i ddiwinyddiaeth Crist Ganolog yr awdur. Yn wahanol i nifer o lyfrau eraill ar y Nefoedd ac Uffern, nid yw’n neidio’n syth i’r Testament…

Darllen ymlaen
Merched y Beibl: Abigail
26 Ebr, 2022

Merched y Beibl: Abigail

gan Iola Alban

Merched y Beibl: Abigail Iola Alban   Pe bai rhywun yn gofyn i chi enwi merched y mae eu hanes i’w gael yn yr Hen Destament, pwy fyddai’n dod i’ch meddwl gyntaf, tybed? Efa? Sara? Ruth? Naomi? Esther? Ie, yn sicr iawn. Dyma enwau amlwg iawn. Ond beth am rywun llai amlwg fel Abigail? Fe…

Darllen ymlaen
Sêt yn y Seiat: Siwsi Swil
26 Ebr, 2022

Sêt yn y Seiat: Siwsi Swil

gan Dewi Tudur

Sêt yn y Seiat: Siwsi Swil (Cymeriad dychmygol ond sefyllfa real iawn) Mae Siwsi Swil wedi cysylltu yn gofyn am help. Meddai: ‘Dwi’n Gristion ers rhai blynyddoedd, ond dwi’n swil iawn i siarad am fy ffydd. Dwi wedi bod yn meddwl am sut oedd hi yn y gwaith cyn y COVID a dwi’n edrych ymlaen…

Darllen ymlaen
Llestri Pridd: Arwel a Lowri Jones
26 Ebr, 2022

Llestri Pridd: Arwel a Lowri Jones

Llestri Pridd Arwel a Lowri Jones Mae gan bob Cristion drysor yn yr efengyl, ond ‘trysor mewn llestri pridd’ (2 Cor. 4:7) ydyw oherwydd ein gwendid. Y perygl o hyd yw syllu’n ormodol ar y llestr a cholli golwg ar y trysor. Gobeithio, felly, y bydd y gyfres hon o sgyrsiau â gwahanol Gristnogion yn…

Darllen ymlaen
Gweledigaeth Genhadol
26 Ebr, 2022

Gweledigaeth Genhadol

gan Gwen Emyr

Gweledigaeth Genhadol Adolygiad gan Gwen Emyr Lindsay Brown, Into All the World: The Missionary Vision of Luther and Calvin, (Fearn: Christian Focus, 2021), 119 tt., £8.99.   Pan ddaeth Cynhadledd yr IVF (>UCCF) i Gymru yn 1949, gan ymgynnull yng ngwesty Pantyfedwen, Y Borth, dangosodd Gwyn Walters (Ysgrifennydd Teithiol cyntaf yr IVF yng Nghymru) fap…

Darllen ymlaen