Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gwanwyn 2021

Pechodau Parchus: Hunanoldeb
25 Ebr, 2022

Pechodau Parchus: Hunanoldeb

gan Andrew Norbury

Pechodau Parchus: Hunanoldeb Andrew Norbury Gadewch i mi sôn wrthych chi am Narcissus. Roedd yn ddyn trahaus a balch, a chanddo obsesiwn llwyr gyda’i hunain a’i ymddangosiad. Doedd ganddo ddim diddordeb mewn eraill a doedd e ddim yn caru nac yn cael eu garu gan unrhywun arall. I dorri stori fer yn fyrrach fyth, cafodd…

Darllen ymlaen
Bywyd Newydd ar Ben Clogwyn: Dod i Adnabod Tony Eastwood
25 Ebr, 2022

Bywyd Newydd ar Ben Clogwyn: Dod i Adnabod Tony Eastwood

gan Tony Eastwood

Bywyd Newydd ar Ben Clogwyn: Dod i Adnabod Tony Eastwood Ganwyd fi i deulu dosbarth canol cyffredin yng nghanol y 1950au. Roedd fy rhieni yn bobl garedig a gweithgar, ond doedd dim amser gyda nhw i grefydd. Roedd ganddyn nhw agwedd ofergoelus o barchus tuag at grefydd. Doedden ni byth yn trafod marwolaeth, ac nid…

Darllen ymlaen
Y Bil Addysg Newydd yng Nghymru
25 Ebr, 2022

Y Bil Addysg Newydd yng Nghymru

gan Gareth Jones

Y Bil Addysg Newydd yng Nghymru Gareth Jones Oes bell, bell yn ôl, enw’r pwnc a astudiais i ar amserlen yr ysgol oedd (yn syml) ‘Ysgrythur’. Roedd y gwersi i gyd a maes llafur lefel ‘O’ yn y pwnc yn gwbl seiliedig ar astudiaeth o’r Beibl. Anodd credu erbyn hyn! Ymhen amser newidiwyd y teitl…

Darllen ymlaen
Camau Cristnogaeth: GOLEUNI A DRYSWCH YN EGLWYS YR OESOEDD CANOL  (O.C. 1000-1500)
25 Ebr, 2022

Camau Cristnogaeth: GOLEUNI A DRYSWCH YN EGLWYS YR OESOEDD CANOL (O.C. 1000-1500)

gan Rhun Emlyn

Camau Cristnogaeth: GOLEUNI A DRYSWCH YN EGLWYS YR OESOEDD CANOL (O.C. 1000-1500) Rhun Emlyn Mewn sawl ffordd yn y cyfnod rhwng 1000 a 1500 O.C., gwelwn yr Eglwys ar ei mwyaf dylanwadol a nerthol; dyma ‘oes o ffydd’ yn Ewrop o leiaf. Ac eto, mae yna dueddiad i feddwl am y canrifoedd hyn yng ngoleuni’r…

Darllen ymlaen
Adolygiad o Confronting Christianity (Wheaton: Crossway, 2019) gan Rebecca McLaughlin
25 Ebr, 2022

Adolygiad o Confronting Christianity (Wheaton: Crossway, 2019) gan Rebecca McLaughlin

gan Gwilym Tudur

Ymateb i gwestiynau’r byd: Adolygiad gan Gwilym Tudur Adolygiad o Confronting Christianity (Wheaton: Crossway, 2019) gan Rebecca McLaughlin   Cyfrol sy’n ymdrin â deuddeg gwrthwynebiad cyffredin i’r ffydd Gristnogol yw Confronting Christianity (2019) gan Rebecca McLaughlin. Bwriad yr awdur yw cynnig atebion i gyfres o gwestiynau mae’r byd ôl-fodernaidd yn eu gofyn i Gristnogion. Yn…

Darllen ymlaen
Merched y Beibl: Meddwl am Miriam
25 Ebr, 2022

Merched y Beibl: Meddwl am Miriam

gan Glenys Davies

Merched y Beibl: Meddwl am Miriam Glenys Davies Mae enwau Beiblaidd ar gyfer plant yn dal yn boblogaidd heddiw. Nid ‘Miriam’ yw’r enw mwyaf cyffredin, efallai, ond mae rhyw swyn arbennig iddo. ‘Anwylyd’ neu ‘Cariad’ yw’r ystyr o bosibl, er bod ansicrwydd am hyn; ffurfiau eraill arno yw Mariam a Mair. Chwaer Moses ac Aaron…

Darllen ymlaen
Dechrau Newydd yn y Weinidogaeth: Sgwrs â  Gwilym Tudur
25 Ebr, 2022

Dechrau Newydd yn y Weinidogaeth: Sgwrs â Gwilym Tudur

gan Gwilym Tudur

Dechrau Newydd yn y Weinidogaeth: Sgwrs â Gwilym Tudur   Allet ti ddweud rhywbeth am dy gefndir a dy fagwraeth? Rwy’n dod yn wreiddiol o Gaerdydd a chefais fy magu ar aelwyd mans eglwys Ebeneser yn fab i weinidog ac athrawes ysgol gynradd Gymraeg. Mae gen i nifer o atgofion melys o’m plentyndod gan gynnwys…

Darllen ymlaen
Newydd bob bore
25 Ebr, 2022

Newydd bob bore

gan Derrick Adams

Newydd bob bore Derrick Adams   Does dim cymaint o sôn am ddyn llefrith yn ein dyddiau ni. Mae’r archfarchnadoedd wedi gosod y rhan helaeth ohonynt allan o fusnes, ond rwy’n cofio fel plentyn sut yr oedd y poteli llefrith yn cael eu gosod o’r newydd pob bore tu allan i’r drws. Yn y gaeaf…

Darllen ymlaen
Sêt yn y Seiat:  Emyr Amheuon
25 Ebr, 2022

Sêt yn y Seiat: Emyr Amheuon

gan Dewi Tudur

Sêt yn y Seiat: Emyr Amheuon (Cymeriadau dychmygol ond sefyllfa real iawn) Mae Emyr Amheuon wedi cysylltu yn gofyn am help. Meddai: ‘Rydw i yn aelod mewn capel ac wedi proffesu ffydd ers blynyddoedd. Rydw i’n clywed Cristnogion yn siarad am eu profiad o gael tröedigaeth ac mae’n ymddangos i mi nad ydyn nhw yn…

Darllen ymlaen
Wyt ti wedi cael dy aileni?
25 Ebr, 2022

Wyt ti wedi cael dy aileni?

gan Emyr James

Wyt ti wedi cael dy aileni? Emyr James   Cwestiwn rhyfedd, efallai, ond cwestiwn pwysig. Wrth i Iesu drafod gydag athro Iddewig nodedig o’r enw Nicodemus, rydyn ni’n darllen y geiriau canlynol: Atebodd Iesu ef: ‘Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o’r newydd ni all weld teyrnas Dduw.’ Meddai…

Darllen ymlaen