Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gwanwyn 2020

Emyn gan John Emyr
14 Ebr, 2022

Emyn gan John Emyr

gan John Emyr

Emyn gan John Emyr   Arglwydd bywyd rho dy anadl Nawr yn hael i’r meirwon hyn; Esgyrn sychion bro marwolaeth Cnawd a gewyn arnynt tyn: Gwynt yr Ysbryd Yw ein gobaith am gael byw. Arglwydd bywyd rho dy anadl I ysgyfaint sych a chrin; Gwna dy ddirgel waith o’r newydd, Anfon eto nefol rin –…

Darllen ymlaen
Brwydro mewn Gweddi
14 Ebr, 2022

Brwydro mewn Gweddi

gan Gwyon Jenkins

Brwydro mewn Gweddi Gwyon Jenkins   Yn olaf, ymgryfhewch yn yr Arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Duw, er mwyn ichwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid â meidrolion yr ydym yn yr afael, ond â thywysogaethau ac awdurdodau, â llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, â…

Darllen ymlaen
Fy nheulu i: Profiad 3 Cenhedlaeth
14 Ebr, 2022

Fy nheulu i: Profiad 3 Cenhedlaeth

Fy nheulu i: Profiad 3 Cenhedlaeth   Nain/ hen nain: Rhiain Lewis, Aberystwyth I mi llawenydd, braint, cyfrifoldeb a hwyl yw cael bod yn nain a hen nain bellach. Tri phlentyn sydd gennym, 12 o wyrion a 6 gorwyr, a’u hoedran o ddeufis i 31.Yn ôl rhagluniaeth ac arweiniad Duw, mae bod yn rhan o…

Darllen ymlaen
Cymdeithas Go Iawn
14 Ebr, 2022

Cymdeithas Go Iawn

gan Sarah Graves

Cymdeithas Go Iawn Sarah Graves   Beth mae’r gair ‘cymdeithas’ yn ei awgrymu i chi? Sgwrs fach dros baned gydag aelodau eraill yr eglwys? Teimlad o berthyn i rywbeth, mewn byd sy’n ein hannog yn fwyfwy i feithrin agwedd pawb drosto’i hun, heb ddymuno nac yn gallu rhannu unrhyw beth yn iawn â neb? Teimlad…

Darllen ymlaen
Gwrthsefyll Drwg – Gwaith Sefydliad y Cristion  (The Christian Institute)
14 Ebr, 2022

Gwrthsefyll Drwg – Gwaith Sefydliad y Cristion (The Christian Institute)

gan Gareth Edwards

Gwrthsefyll Drwg – Gwaith Sefydliad y Cristion (The Christian Institute) Gareth Edwards (Swyddog Cymru, Sefydliad y Cristion)   Mae Duw yn mynegi ei berffeithrwydd ym mhob peth a wna, felly am y creu darllenwn ‘Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn’ (Genesis 1:31). Wrth gwrs, yng nghwymp Adda ceisiodd Satan…

Darllen ymlaen
Dod i adnabod John Aaron
14 Ebr, 2022

Dod i adnabod John Aaron

gan John Aaron

Dod i adnabod John Aaron   Ar ôl gyrfa yn athro Ffiseg ac yn weinyddwr ysgol, erbyn hyn mae John Aaron yn darlithio ac yn ysgrifennu ar wahanol bynciau hanesyddol, ymhlith pethau eraill gan gynnwys bod yn gaplan ar wersyll iau y Mudiad. Dyma gyfle i ddod i’w adnabod ychydig yn well. Allech chi sôn…

Darllen ymlaen
Rhannu’r Ffydd gyda rhieni di-gred
14 Ebr, 2022

Rhannu’r Ffydd gyda rhieni di-gred

gan Louise Morse

Rhannu’r Ffydd gyda rhieni di-gred Louise Morse Pan ddaeth Dafydd i ffydd yn y brifysgol credai ei rieni mai chwiw dros dro ydoedd. Ond, yn lle hynny, priododd ferch o Gristion o’r enw Marian, a chawsant bedwar o blant, a daeth y pedwar yn gredinwyr yn ystod eu harddegau. Bob tro y ceisiai Dafydd rannu…

Darllen ymlaen
Crocodeil Afon yr Aifft
14 Ebr, 2022

Crocodeil Afon yr Aifft

gan John Aaron

Crocodeil Afon yr Aifft John Aaron   Yn 1767, cyhoeddodd Williams Pantycelyn lyfr yn dwyn y teitl: ‘Crocodil Afon yr Aifft, wedi ei weled ar Fynydd Seion: sef Cenfigen, wedi ei holrhain trwy’r Byd a’r Eglwys, tan gyffelybiaeth Bwystfil gormesol yr Anialwch, mor afluniaidd a gwenwynig ei natur ag un o Fwystfilod y pwll.’ Fel…

Darllen ymlaen
Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr  (ac mae hynny’n océ!)
14 Ebr, 2022

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr (ac mae hynny’n océ!)

gan Trystan Hallam

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr (ac mae hynny’n océ!) Trystan Hallam   Mae Carys yn 16 mlwydd oed ac mae newydd gael ei bedyddio yng Nghwmsgwt. Bron cyn sychu’r dŵr oddi ar ei hwyneb mae am ddilyn cyngor ei gweinidog ac ymdaflu i ganol bywyd yr eglwys. Beth yw’r gweithgaredd nesa ar y calendr? Parti Ysgol…

Darllen ymlaen