Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gwanwyn 2018

27 Maw, 2018

Gwleidydd o Gristion heddiw: Tim Farron

gan Rhys Llwyd

Blwyddyn i’w hanghofio oedd 2017 i Tim Farron, cyn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol. Aeth i ddyfroedd dyfnion wedi i newyddiadurwyr ei groesholi ynglŷn â’i farn am hoywder – yn benodol, a oedd y weithred o ryw hoyw yn bechod? Ar ôl ceisio ei orau i osgoi’r cwestiwn fe ddywedodd yn y diwedd nad oedd yn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidydd o Gristion DDOE: William Wilberforce

Mewn cyfweliad teledu ar 4 Mawrth 2006, datganodd Tony Blair wrth Michael Parkinson y byddai’n atebol i Dduw am ei benderfyniad i fynd i ryfel yn erbyn Saddam Hussein. Synnodd hyn nifer o sylwebyddion gwleidyddol oherwydd amharodrwydd Blair yn y gorffennol i drafod unrhyw agwedd ar ei ffydd bersonol. Yn wir, mewn cyfweliad â’r Daily…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidyddiaeth a’r Cristion

gan Geraint Lloyd

Gall gweithredu gwleidyddol fod yn bwnc llosg ymhlith Cristnogion. Ofer disgwyl trafod pob agwedd, heb sôn am ddatrys pob problem, mewn un erthygl fer. Y gorau y gellid ei wneud yw tynnu sylw at rai ystyriaethau Beiblaidd y mae angen i bob Cristion eu pwyso a’u mesur yn weddigar. Yr Eglwys a’r Wladwriaeth Cyn dod…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Holi Elin Bryn Williams

Er ei magu yn y Bala a Phwllheli, mae Elin Bryn Williams bellach wedi ymgartrefu ym Mangor. Wedi cyfnod yn astudio gradd yn y Gymraeg ac yna gwneud gwaith ‘Relay’ (blwyddyn wedi’i neilltuo i wasanaethu’r Undeb Cristnogol) fe dderbyniodd swydd fel Gweithiwr Staff UCCF. Mae hi’n brysur iawn gan ei bod yn cefnogi UC Bangor,…

Darllen ymlaen