Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gwanwyn 2017

23 Ion, 2017

Y Ddraig Goch Fawr

gan Edmund Owen

Hwyrach mai’r gwaith a gysylltir â’r diafol amlaf yw ei waith yn temtio, yn arbennig wrth i ni feddwl am fywyd pob dydd y Cristion. Yn wir, yng Ngweddi’r Arglwydd, patrwm o weddi ar gyfer gweddïo beunyddiol i bob golwg, ceir y deisyfiad ‘a phaid â’n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr Un…

Darllen ymlaen
23 Ion, 2017

Eleias – Pobl y Beibl

gan Peter Davies

Mae ymroddiad llwyr Eleias i Dduw yn ein herio’n fawr. Anfonwyd ef nid i gysuro ond i geryddu. Ac fe ddioddefodd unigrwydd mawr oherwydd hyn. Cyflawnodd Duw sawl gwyrth trwy weinidogaeth Eleias.Y mwyaf dramatig o bosibl oedd honno ar ben mynydd Carmel. Ond yn dilyn y wyrth fawr hon gwnaeth Jesebel ddial arno trwy fygwth…

Darllen ymlaen