Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gaeaf 2020

Gwaith yr Efengyl yn yr Eglwys yng Nghymru
22 Ebr, 2022

Gwaith yr Efengyl yn yr Eglwys yng Nghymru

gan Stuart Bell

Gwaith yr Efengyl yn yr Eglwys yng Nghymru Stuart Bell   Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i’r Eglwys yng Nghymru sy’n dathlu canmlwyddiant ei chreu’n Eglwys Anglicanaidd annibynnol ar Loegr a’r wladwriaeth. Oherwydd y pandemig, ni fu modd dathlu hyn fel y disgwylid, ond diolch i Stuart Bell, un sydd wedi bod yn amlwg iawn…

Darllen ymlaen
Mararnatha
22 Ebr, 2022

Mararnatha

gan Goronwy Prys Owen

Mararnatha Goronwy Prys Owen   Yr wyf am dynnu’ch sylw at air o’r Beibl sy’n dra anghyffredin, sef maranatha. Nid gair Groeg y Testament Newydd mohono, na chwaith o hen iaith yr Iddewon, yr Hebraeg. O graffu ar wahanol fynegeion a geiriaduron Beiblaidd, gwelir mai unwaith yn unig yr ymddengys yn y Beibl, sef yn…

Darllen ymlaen
‘…Hyd nes y daw’
22 Ebr, 2022

‘…Hyd nes y daw’

gan Trystan Hallam

‘…Hyd nes y daw’ Trystan Hallam   ‘Ond fel wyt ti’n gwbod ei fod E’n mynd i ddod nôl?’ Cwestiwn Siwan, fy merch wyth mlwydd oed. Onid rhyfedd fel mae plant yn gofyn y cwestiynau y gwnawn ni, fel credinwyr, droi a throsi yn ein meddwl ambell dro. ‘Wel Siwan, mae’r Arglwydd Iesu Grist wedi…

Darllen ymlaen