Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gaeaf 2020

Sgwrs gyda Lydia Adams:  Cenhadu yn Slofenia
22 Ebr, 2022

Sgwrs gyda Lydia Adams: Cenhadu yn Slofenia

gan Lydia Adams

Beth sydd mor arbennig am Iesu dy fod wedi bod yn fodlon mynd i Slofenia yn bell o dy deulu a llawer o ffrindiau er mwyn ei wasanaethu? Gan mai Iesu yw’r unig ffordd at Dduw (fel mae’n dweud yn y Beibl) mae’n wirioneddol bwysig fod pobl yn clywed amdano. Dylai hynny chwarae rhan allweddol…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen
22 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen Nathan Munday   Yn y gyfres hon, rydyn wedi troedio ucheldiroedd Beiblaidd gyda’n gilydd a chyfarfod â nifer o ddringwyr. Mae’n amlwg, erbyn hyn, bod mynyddoedd yn llefydd pwysig yn y Beibl; lleoedd arbennig lle cyfarfu Duw â’i bobl (Exodus 15:17; 19:1-25; Salmau 48 a, 68; Eseciel 28;…

Darllen ymlaen
Gwirfoddolwyr i ddigido’r Beibl
22 Ebr, 2022

Gwirfoddolwyr i ddigido’r Beibl

gan Carwyn Graves

Gwirfoddolwyr i ddigido’r Beibl Carwyn Graves   Mae tair asiantaeth cyfieithu’r Beibl wedi ymuno i sicrhau bod y Beibl ar gael yn ehangach mewn cannoedd o ieithoedd ychwanegol drwy brosiect digido uchelgeisiol. Mae MissionAssist, Cymdeithas y Beibl a Wycliffe: Cyfieithwyr y Beibl yn apelio am wirfoddolwyr i ddigido cyfieithiadau o’r Ysgrythur fel y gellir eu…

Darllen ymlaen
I beth mae’r  ymgnawdoliad yn dda?
22 Ebr, 2022

I beth mae’r ymgnawdoliad yn dda?

gan Geraint Lloyd

I beth mae’r ymgnawdoliad yn dda? Geraint Lloyd   Faint o dadau’r Eglwys Fore y gallwch chi eu henwi? Awstin a phwy arall? Faint o weithiau’r tadau rydych chi wedi eu darllen? Ble dylech chi ddechrau? Hoffwn i awgrymu y byddai’n werth i bawb ddarllen un gwaith, sef Ynghylch yr Ymgnawdoliad gan Athanasiws. Gallech chi…

Darllen ymlaen
Y Tom Jones Arall
22 Ebr, 2022

Y Tom Jones Arall

gan Gwyn Davies

Y Tom Jones arall Gwyn Davies   Nage, nid Tom Jones y canwr – neu Thomas Woodward, a rhoi ei enw iawn iddo. Yn hytrach, mae 2020 yn gyfle inni gofio daucanmlwyddiant marw Thomas Jones arall – ar lawer ystyr, y Tom Jones pwysicaf oll yn ein hanes fel cenedl. Sôn yr wyf am Thomas…

Darllen ymlaen
Merched y Beibl – Gomer
22 Ebr, 2022

Merched y Beibl – Gomer

gan Heledd Job

Merched y Beibl – Gomer Heledd Job   Fe ddown ni ar draws hanes Gomer yn llyfr Hosea, proffwyd yn Israel yn ail hanner yr wythfed ganrif CC. Fel y gwelwn ni yn 2 Brenhinoedd 14-20, roedd hwn yn gyfnod cythryblus yn hanes pobl Dduw. Ar ôl marwolaeth Jeroboam fe aeth teyrnas y Gogledd drwy…

Darllen ymlaen
Adolygaid o ‘Pray Big’ gan Alistair Begg
22 Ebr, 2022

Adolygaid o ‘Pray Big’ gan Alistair Begg

gan Dewi Alter

Gweddïo Grymus Alistair Begg, Pray Big, The Good Book Company, 2019 adolygwyd gan Dewi Alter   Un o nodweddion amlycaf bywyd y Cristion yw gweddi. Dywed Thomas Charles mewn cofnod sylweddol yn y Geiriadur Ysgrythyrol: ‘Gweddi, weithiau, a arwydda holl addoliad Duw; ond gweddi, yn yr ystyr briodol ohoni, yw tywallt ein calonnau ger bron…

Darllen ymlaen
Drych yr Amseroedd  gan Robert Jones, Rhos-lan
22 Ebr, 2022

Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan

gan Dewi Alter

Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan Dewi Alter   Dwy ganrif yn ôl, yn 1820, cyhoeddwyd Drych yr Amseroedd gan Robert Jones (1745-1829) o Ros-lan, Cricieth. Dyma lyfr hanes sy’n cloriannu twf y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngwynedd, hen ffordd o gyfeirio at ogledd Cymru. Er mai’r ffocws yw ei enwad ef, mae’n gosod hanes…

Darllen ymlaen
Camau Cristnogaeth – Yr Oesoedd Canol Cynnar
22 Ebr, 2022

Camau Cristnogaeth – Yr Oesoedd Canol Cynnar

gan Rhun Emlyn

Llanw a thrai yr Eglwys yn yr Oesoedd Canol Cynnar (O.C. 500-1000) Rhun Emlyn   ‘Yr Oesoedd Tywyll’ yw’r term a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio’r Oesoedd Canol Cynnar (rhwng tua 500-1000), a dyna sut mae nifer yn gweld hanes yr Eglwys yn y cyfnod hwnnw. Cyfnod, tybia rhai, pan blymiwyd yr Eglwys o oleuni’r…

Darllen ymlaen
Carol gan Geraint Lloyd
22 Ebr, 2022

Carol gan Geraint Lloyd

gan Geraint Lloyd

Gobaith dreiddiodd trwy’r cysgodion, Llaciwyd gafael drom y nos, Uwch y griddfan a’r galaru Sïa murmur alaw dlos, Heno bloeddiwch, canwch, molwch, Dathlwch eisoes fore Duw. Gwelwch fawredd mewn bychander, Gwelwch Dduwdod, gwelwch ddyn, Gwelwch eich holl waredigaeth, Yma ynddo Ef ei Hun, Unig Brynwr, ein Buddugwr, Plyga galar ger ei fron. Golwg ddaw i…

Darllen ymlaen