Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch Y Gelli Canslwyd/Gohiriwyd

Ymgyrch Y Gelli Canslwyd/Gohiriwyd

Cychwyn:

21 Mai 2020 at 08:00yb

Gorffen:

24 Mai 2020 at 16:00yh

Lleoliad:

Y Gelli,

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu mwy am waith efengylu MEC a sut i gefnogi trwy weddi a rhoddion.

Cefnogi Ymgyrchoedd