Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Hafan

Hafan

Cychwyn:

06 Meh 2022 at 18:00yh

Gorffen:

11 Meh 2022 at 10:00yb

Cost:

£310

6-11 Mehefin 2022

ym Mryn-y-groes, Y Bala

gyda Geraint a Tina Morse

Cost £310

Ychydig ddyddiau o ymlacio,  cymdeithas a gweinidogaeth ym Mryn-y-groes

Dyma wythnos o wyliau i oedolion a chyfle i ymlacio, mwynhau cymdeithas ac elwa o weinidogaeth y Gair ym Mryn-y-groes, y Bala. Dewch yn llu.  Beth am wahodd grwp o ffrindiau i ddod gyda chi?

Bydd Geraint Morse yn arwain yr wythnos ac yn agor y gair bob bore. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’n gilydd yn yr hwyr a thrip un prynhawn.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda phryd o fwyd am 6 yr hwyr nos Lun, ond mae croeso i chi gyrraedd unrhywbryd ar ol 3 y prynhawn. Bydd y tegell ymlaen! Bydd y Gwyliau yn dod i ben ar ol brecwast ar fore Sadwrn.

I fwcio cliciwch yma:

https://mudiadefengylaiddcymru.formstack.com/forms/byg_hafan_2022