Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersyll Hŷn

Gwersyll Hŷn

Cychwyn:

06 Aws 2022 at 16:00yh

Gorffen:

13 Aws 2022 at 10:00yb

Lleoliad:

Canolfan Bryn-y-groes, Ffordd Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YE

Cost:

£260

Gwersyll Hyn

  • Canolfan Bryn y Groes
  • Arweinwyr – Ben Nuss, Ffion Evans ac Emyr James
  • Oed – 14-18 (erbyn diwedd mis Awst)

Gostyngiadau:

  • Cronfa Anti Bessie (i’r rhai sy’n derbyn Credyd Cynhwysol neu debyg)
    £110
  • Brodyr a Chwiorydd – Rhoddir un gostyngiad o £15 i bob brawd a chwaer sy’n archebu ar wersyll yr haf.
Mwy o Wybodaeth