Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gweddi dros Gymru

Gweddi dros Gymru

Cychwyn:

02 Tach 2019 at 10:00yb

Gorffen:

02 Tach 2019 at 12:00yh

Lleoliad:

Eglwys Bethlehem Evangelical, Aberafan, Port Talbot SA12 6NE

Mae gweddi yn fraint ac yn holl-bwysig os ydym am ddilyn cyfarwyddyd yr Arglwydd wrth i ni weithio er Ei ogoniant yn Nghymru.

Beth am ymuno gyda ni am un o’n cyfarfodydd ‘Gweddi dros Gymru’? Bydd pob cyfarfod yn cael ei arwain gan weinidog neu arweinydd eglwys leol a bydd cyfle i ymuno gydag eraill i geisio’r Arglwydd. Bydd y cyfarfodydd yn ddwyieithog.

Cliciwch yma am ddyddiadau a lleoliadau