Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diwrnod Hyfforddi Gwersylloedd (Saesneg) Canslwyd/Gohiriwyd

Diwrnod Hyfforddi Gwersylloedd (Saesneg) Canslwyd/Gohiriwyd

Cychwyn:

16 Mai 2020 at 09:00yb

Gorffen:

16 Mai 2020 at 13:00yh

Lleoliad:

Eglwys Malpas Road, Malpas Road Casnewydd NP20 5PJ

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Diwrnod hyfforddi ar gyfer gweithwyr gwersylloedd yr haf, a’r rhai sydd gyda diddordeb mewn gwasanaethu ar wersyll.

Mwy o fanylion i ddilyn.