Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Dilyn

Dilyn

Cychwyn:

17 Tach 2017 at 19:00yh

Gorffen:

18 Tach 2017 at 17:00yh

Lleoliad:

Canolfan Bryn-y-Groes, Ffordd Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YE

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan – cyfle i bobl ifanc oed Chweched – 25 dod at ei gilydd ac ystyried beth mae’n golygu i ddilyn Iesu Grist yng Nghymru heddiw.