Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gweinidogion y Bala (Saesneg) Canslwyd/Gohiriwyd

Cynhadledd Gweinidogion y Bala (Saesneg) Canslwyd/Gohiriwyd

Cychwyn:

08 Meh 2020 at 11:00yb

Gorffen:

10 Meh 2020 at 13:30yh

Lleoliad:

Canolfan Bryn-y-groes, Ffordd Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YE

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Ar gyfer gweinidogion sy’n caru Iesu Grist ac am weld yr efengyl ar waith ym mywydau pobl.

 

Mwy o wybodaeth