Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfarfod Gweddi

Cyfarfod Gweddi

Cychwyn:

06 Maw 2021 at 16:00yh

Gorffen:

06 Maw 2021 at 17:00yh

Lleoliad:

Arlein,

Mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed o’r angen am weddi ac felly rydym yn parhau gyda’n Galwad i Weddi i annog Cristnogion i ymuno â ni i weddïo dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth.

Cyfarfodydd Gweddi Ar-lein

Nid ydym am dynnu oddi wrth gyfarfodydd gweddi Eglwys, ond mae profiad diweddar wedi dangos inni y gall dod â Christnogion ynghyd o wahanol rannau o’r wlad fod yn galonogol iawn. Rydym felly wedi trefnu dau gyfarfod gweddi ar-lein i ddod â phobl ynghyd i weddïo ar y dyddiadau canlynol:

  • 2il Mawrth – Dydd Mawrth – 11.00 y bore
  • 6ed Mawrth – Dydd Sadwrn – 4.00 y pnawn

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth.​

Mwy o wybodaeth