Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Bywyd – Cynhadledd 2020 – Dydd Mawrth

Bywyd – Cynhadledd 2020 – Dydd Mawrth

Cychwyn:

18 Aws 2020 at 08:30yb

Gorffen:

18 Aws 2020 at 21:35yh

Lleoliad:

Arlein,

Cost:

am ddim

  • 8.30 – Clwb Plant yng ngofal Lois Adams a Bedwyr Lewis. Cyfle i ddysgu mwy am Iesu drwy storiâu, gweithgareddau a chanu. Yn arbennig i blant oed cynradd.
  • 9.00 – Cyfarfod Gweddi ar Zoom. Cyfle i alw ar yr Arglwydd gyda’n gilydd o bob rhan o Gymru.
  • 4.00 – Llwybrau. Bydd Emyr James yn arwain astudiaeth Feiblaidd ar lythyr Effesiaid (yn seiliedig ar ei lyfr newydd) i bobl ifanc oed uwchradd.
  • 7.15 – Oedfa dan arweiniad Rhun a Lowri Emlyn gydag eitemau amrywiol, cyfweliadau a sgwrs gan: Steffan Jones (Mount Elim, Pontardawe)
    8.30 – Darganfod mwy. Cyfarfod anffurfiol a rhyngweithiol yng ngofal Rhun Myrffi ac Elin Bryn gyda gwesteion arbennig a chyfle i ofyn cwestiynau.
mwy o wybodaeth