Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Blas y Gwersylloedd

Blas y Gwersylloedd

Cychwyn:

18 Tach 2023 at 10:30yb

Gorffen:

18 Tach 2023 at 16:30yh

Lleoliad:

Aberystwyth,

Cost:

am ddim

Ymunwch gyda ni am ddiwrnod llawn hwyl – lle bydd cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd!

Ble? Ysgol Gymraeg Aberystwyth (SY23 1HL)

Pryd? 18 Tachwedd 2023, 10.30y.b–4.30y.h (gyda chyfle i gyfarfod am fwyd yn McDonalds wedi hynny)

I bwy? Unrhyw wersyllwyr hen ac newydd rhwng 10-18. Croeso i unrhyw blentyn fydd yn 10 erbyn 31 Awst 2024 i fynychu Blas. Mae’n gyfle gwych i blant fydd yn newydd ar y gwersylloedd blwyddyn nesaf i gael blas ar y digwyddiadau a chwrdd â’u cyd-wersyllwyr.

Beth? Cwrdd â ffrindiau hen a newydd, dysgu am Iesu, gemau, mynd am dro – a llawer mwy!

Cost? Does dim cost eleni – bydd angen i chi dod â chinio, ac arian i brynu McDonalds os fydd angen.​

Archebu