Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Blas y Gwersylloedd

Blas y Gwersylloedd

Cychwyn:

19 Tach 2022 at 10:30yb

Gorffen:

19 Tach 2022 at 17:00yh

Lleoliad:

Aberystwyth,

Ymunwch gyda ni am ddiwrnod llawn hwyl – lle bydd cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd!

Ble? Ysgol Gymraeg Aberystwyth (SY23 1HL)

Pryd? 19 Tachwedd 2022, 10.30y.b–5.00y.h (pigo lan o McDonalds)

I bwy? Unrhyw wersyllwyr hen ac newydd rhwng 10-18. Croeso i unrhyw blentyn fydd yn 10 erbyn 31 Awst 2023 i fynychu Blas. Mae’n gyfle gwych i blant fydd yn newydd ar y gwersylloedd blwyddyn nesaf i gael blas ar y digwyddiadau a chwrdd â’u cyd-wersyllwyr.

Beth? Cwrdd â ffrindiau hen a newydd, dysgu am Iesu, gemau, mynd am dro – a llawer mwy!

Cost? Does dim cost eleni – bydd angen i chi dod â chinio, ac arian i brynu McDonalds ar gyfer swper.​

Mwy o wybodaeth