Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Brawd

Brawd

Cychwyn:

07 Gor 2020 at 10:00yb

Gorffen:

07 Gor 2020 at 11:30yb

Lleoliad:

Arlein,

Cost:

am ddim

Pwrpas brawd yw uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Bydd y cyfarfod yma yn edrych yn arbennig ar ‘Efengylu’ – gan rannu beichiau a syniadau am ffyrdd i estyn allan dros yr haf.

mwy o wybodaeth