Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Galon a'r Gwaith

Cyfle i weddïo, i dderbyn hyfforddiant a pharatoi tuag at weithgareddau'r haf

Diwrnod Hyfforddi Gwersylloedd 2023

Cynhelir y Diwrnod Hyfforddi nesaf ar gyfer arweinwyr a swyddogion y gwersylloedd Cymraeg dros Zoom ar 25ain o Fawrth 2023.

Archebu

Nid oes yna ffurflen archebu swyddogol, ond mae o gymorth i ni wybod faint o bobl i ddisgwyl. Plîs danfonwch e-bost at Rebecca (rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org) os ydych yn bwriadu mynychu’r diwrnod.