Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Galon a'r Gwaith

Cyfle i weddïo, i dderbyn hyfforddiant a pharatoi tuag at weithgareddau'r haf

Diwrnod Hyfforddi Gwersylloedd 2019

23 Mawrth, Canolfan St Pauls, Aberystwyth

Beth yw nod y digwyddiad?

 • Rhoi cyfle i dimoedd gwersylloedd 2019 ddod at ei gilydd er mwyn gweddïo dros y gwaith, derbyn hyfforddiant, a threfnu’r digwyddiadau.

Beth fydd yn digwydd?

 • 10.30 Cyrraedd a phaned – dechrau ar prosesau gwaith papur ar gyfer gwersylloedd
 • 11:00 Croeso a llywyddu (Gwydion Lewis)
  Anerchiad – Bywyd Crist Ganolog (Rhodri Brady)

 • 12:00 Seminar – Deall iechyd meddwl gwersyllwyr (Ben Nuss)
 • 13:00 Cinio yn cael ei ddarparu
 • 14:00 Seminar – Rhan (i) – Diogelu Plant (Steffan Job)
  Rhan (ii) – Cadw cydbwysedd mewn perthynas Swyddog a Gwersyllwr (Gwydion Lewis)

 • 15.30 Amser tim gwesylloedd unigol – dechrau trafod, amser o weddi
 • 16:30 Gorffen

Pwy sy’n cael dod?

Mae’r diwrnod yn agored i unrhyw un sydd wedi bod yn swyddog neu gyda diddordeb i fod yn swyddog yn y dyfodol. Mae’n ddiwrnod hollol hanfodol i’r rhai sy’n gwasanaethu ar wersylloedd eleni.

Archebu

Nid oes yna ffurflen archebu swyddogol, ond mae o gymorth i ni wybod faint o bobl i ddisgwyl. Plîs danfonwch e-bost at Rebecca (rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org) os ydych yn bwriadu mynychu’r diwrnod.