Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

BLAS

Gwersylloedd Cymraeg MEC

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn Blas y Gwersyll. Bydd manylion 2018 yn ymddangos yn fuan.

Blas Gwersylloedd Haf Cymraeg MEC (aduniad)

Ymunwch gyda ni am ddiwrnod llawn hwyl – lle bydd cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd!

 

  • Byddwn yn cyfarfod yn Nghanolfan Sant Paul, Aberystwyth (SY23 2NN).
  • 11 Tachwedd, 2017
  • 11.00 y.b – 6.00 y.h
  • Cost – £12

Beth fydd yn digwydd?

 

Gwersyll Pentrenant 9-13 oed

11:00am Cyrraedd, cael diod
11:30am Cyfarfod
1:00pm Cinio (DEWCH A PHECYN BWYD)
2:00pm Gemau a gweithgareddau
5:00pm Bwyd yn KFC (COFIWCH ARIAN)
6:00pm Mynd adref

Gwersyll Bryn-y-groes 14-18 oed

11:00am Cyrraedd, cael diod
11:30am Cyfarfod
1:00pm Cinio ac amser rhydd
3:30pm Seminar
5:00pm Bwyd yn KFC (COFIWCH ARIAN)
6:00pm Mynd adref

Croeso i unrhyw blentyn fydd yn 10 erbyn 31 Awst 2018 i fynychu Blas. Mae’n gyfle gwych i blant fydd yn newydd ar y gwersylloedd blwyddyn nesaf i gael blas ar y digwyddiadau a chwrdd â’u cyd-wersyllwyr.

 

Teithio

Mae plant yn dod o bob rhan o Gymru i ‘Blas y Gwersyll’, ac rydym yn ymwybodol fod lifftiau yn cael eu trefnu o wahanol fannau. Cysylltwch gyda’r swyddfa os hoffech i ni geisio trefnu lifft ar eich cyfer chi – swyddfa@mudiad-efengylaidd.org

English language Parents

More information can be found (including booking) in English by clicking on the english text at the top of the page

Archebu

Gellir lawrlwytho’r daflen neu lenwi’r ffurflen ar lein – bydd y rhain yn ymddangos yn agosach at y digwyddiad.