Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Blas

Gwersylloedd Cymraeg MEC

Blas Gwersylloedd Cymraeg MEC

Ymunwch gyda ni am ddiwrnod llawn hwyl – lle bydd cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd!

I bwy? Unrhyw wersyllwyr hen ac newydd rhwng 10-18. Croeso i unrhyw blentyn fydd yn 10 erbyn 31 Awst 2023 i fynychu Blas. Mae’n gyfle gwych i blant fydd yn newydd ar y gwersylloedd blwyddyn nesaf i gael blas ar y digwyddiadau a chwrdd â’u cyd-wersyllwyr.

Beth? Cwrdd â ffrindiau hen a newydd, dysgu am Iesu, gemau, mynd am dro – a llawer mwy!

Teithio – Mae plant yn dod o bob rhan o Gymru i ‘Blas y Gwersylloedd’, a bydd lifftiau yn cael eu trefnu o wahanol fannau. Cysylltwch gyda’r swyddfa os hoffech help i ddod o hyd i lifft  – swyddfa@mudiad-efengylaidd.org

EnglishMore information can be found (including booking) in English by clicking on the English button at the top of the page

Archebu – Mae Blas 2022 drosodd – bydd manylion 2023 yn ymddangos ar ôl Gwersylloedd yr Haf 2023