Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Archebu a Prisiau

Ar gyfer y mini-gwersyll

Costau

Cost y Mini Gwersyll eleni yw £115 y plentyn.

Gostyngiadau ar gael

  • Cronfa Anti Bessie – Os ydych chi’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Treth Gwaith gallwch wneud cais o Gronfa Anti Bessie. Mae bwrsari o £30 ar gael.
  • Brodyr a Chwiorydd – Rhoddir un gostyngiad o £10 i bob brawd a chwaer sy’n archebu lle ar wersylloedd MEC

 

Archebu

Gellir lawrlwytho’r daflen neu lenwi’r ffurflen ar lein i archebu lle ar y Mini Gwersyll.

Ffurflen Archebu Mini Gwersyll 2019

 

Os nad yw’r daflen yn gweithio – dilynwch y ddolen hon

Powered by Formstack