Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Mini-Gwersyll

Hanner Tymor Hapus!

Ymunwch â ni yn y Mini Gwersyll fydd i’w gynnal ym Mryn-y-groes pob wythnos hanner tymor Chwefror!

Wyt ti’n teimlo ei fod e’n amser hir i aros tan y gwersyll Haf?

WeI, dyma gyfle i ti fwynhau cwmni’r gwersyllwyr a’r swyddogion yn y Mini Gwersyll ym Mryn-y-Groes ym mis Chwefror.

Neu efallai nad wyt ti wedi bod i’r gwersyll o’r blaen, ac yn ansicr i fentro wythnos gyfan? Beth am drio ychydig ddyddiau er mwyn cael blas arni? Cei groeso cynnes ar wersyll MEC.

Bydd yn cychwyn am 4.30 prynhawn Llun, yna bydd dau ddiwrnod Ilawn o’r gweithgareddau gwych rwyt ti’n eu cysylltu gyda’r gwersyll. Mae ‘na rywbeth i blesio pawb! Chwaraeon, celf a chrefft, cystadlaethau, tenis bwrdd, nofio: dyma rai o’r gweithgareddau posibl. Mae’r nosweithiau yn gyfle i fwynhau adloniant. Dyna sydd mor arbennig am wersylloedd MEC.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arbennig i gael y caplan ar swogs yno hefyd i’n helpu ni i ddeall y Beibl yn well a dysgu mwy am Dduw.

Bydd rhaid ffarwelio a’ n gilydd am 1.30pm ar ol cinio dydd Iau.

Gobeithio y gwelwn ni di yno. Cofia wahodd dy ffrindiau hefyd!

Manylion 2020

  • Dyddiad: 17-20 Chwefror 2020
  • Lleoliad: Bryn-y-groes, y Bala
  • Arweinydd: Steffan Job
  • Arweinydd y Merched: Sioned Nuss
  • Caplan: Aron Treharne
  • Oed: Blwyddyn ysgol 5-13
  • Cost: £115

 

Archebu a Phrisiau

Gwybodaeth i Rieni

Talu’r gweddill