Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Mini Gwersyll

Hanner Tymor Hapus!

Mae’r Mini Gwersyll nawr yn llawn. Os hoffech roi eich enw i lawr ar y rhestr aros, ebostiwch swyddfa@mudiad-efengylaidd.org gyda’ch manylion os gwelwch yn dda. 

Mini Gwersyll 2023!

Ymunwch gyda ni am bedwar diwrnod o hwyl, sbri, cyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd a dysgu mwy am Dduw!

Pryd?

  • Dydd Llun – Iau, wythnos hanner tymor (20-23 Chwefror 2023)
  • Cyrraedd erbyn 3.30 Dydd Llun a gadael ar ol cinio ddydd Iau.

Ble?

I bwy?

  • Plant oed 10-18 (Blynyddoedd Ysgol 5-13 – croeso i unrhyw blentyn fydd yn 10 erbyn 31ain Awst 2023 i fynychu)

Beth?

  • Llond trol o hwyl, gemau, cwisiau, sgwrs o’r Beibl, gwobrau a llu o weithgareddau. I gyd dan ofal tim profiadol o arweinwyr – Steffan Job, Sioned Nuss ac Aron Treharne a nifer o swyddogion eraill.

Pris?

  • £125
  • Gellir cael gostyngiad o £10 i frawd/chwaer, neu fwrseri o £50 i rai sydd ar gredyd cynhwysol (gweler amodau a thelerau)

Archebu?

  • Mae archebion wedi cau.

Rhieni a mwy o wybodaeth?

  • Os am fwy o wybodaeth am Wersylloedd MEC, cliciwch yma. Am Amodau a Thelerau Llawn cliciwch yma.
  • To view this page in English please tap the language button on the top right of the screen.