Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Pa wersylloedd sy’n rhedeg yr haf yma?

Gwersyll Iau (10-13 oed)

  • 11-18 Awst 2018
  • Pentrenant, Drenewydd
  • Arweinwyr: Steffan Ellis & Angharad Jenkins
  • Caplan: John Aaron
  • NEUADD PENTRENANT: Tŷ mawr yn y Canolbarth, wrth ymyl y Drenewydd yw Pentrenant. Mae mewn lle hyfryd gyda darpariaeth ar gyfer nofio, tenis bwrdd, snwcer, cae chwarae a llawer mwy. Mae’r tŷ ei hun yn gyfforddus ac yn gartrefol.

Gwersyll Hŷn (14-18 oed)

  • 11-18 Awst 2018
  • Bryn-y-groes, Y Bala
  • Arweinwyr: Dewi George a Rachel Llwyd
  • Caplan: Steffan Jones
  • BRYN-Y-GROES: Dyma gartref y gwersylloedd  ers blynyddoedd. Mae mewn lleoliad gwych wrth ymyl Llyn Tegid yn y Bala. Mae cae chwarae a neuadd chwaraeon ar gael gyda darpariaeth tenis bwrdd a phŵl. Mae modd cerdded i siopau’r Bala ac i’r Ganolfan Hamdden. Mae’r tŷ ei hun yn gyfforddus ac yn gartrefol.