Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Pa wersylloedd sy’n rhedeg yr haf yma?

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Gwersyll Iau (10-13 oed – blwyddyn ysgol 5-8)

  • 8-15 Awst 2020
  • Pentrenant, Drenewydd
  • Arweinwyr: Aron Treharne ac Angharad Jenkins
  • Caplan: Gwyon Jenkins
  • NEUADD PENTRENANT: Tŷ mawr yn y Canolbarth, wrth ymyl y Drenewydd yw Pentrenant. Mae mewn lle hyfryd gyda darpariaeth ar gyfer nofio, tenis bwrdd, snwcer, cae chwarae a llawer mwy. Mae’r tŷ ei hun yn gyfforddus ac yn gartrefol.

Gwersyll Hŷn (14-18 oed – blwyddyn ysgol 9-13)

  • 8-15 Awst 2012
  • Bryn-y-groes, Y Bala
  • Arweinwyr: Emyr Jones a Ffion Evans
  • Caplan: Emyr James
  • BRYN-Y-GROES: Dyma gartref y gwersylloedd  ers blynyddoedd. Mae mewn lleoliad gwych wrth ymyl Llyn Tegid yn y Bala. Mae cae chwarae a neuadd chwaraeon ar gael gyda darpariaeth tenis bwrdd a phŵl. Mae modd cerdded i siopau’r Bala ac i’r Ganolfan Hamdden. Mae’r tŷ ei hun yn gyfforddus ac yn gartrefol.

Manylion Pellach ac Archebu