Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Manylion ac Archebu

Gwersylloedd Yr Haf 2024

Archebu/Booking

Y proses archebu:

  • I lenwi’r ffurflen bydd angen i chi wybod faint o docynnau sydd angen arnoch ar gyfer pa wersyll, enwau eich gwersyllwyr a manylion eich cerdyn talu.
  • Bydd modd archebu lle i uchafswm o 5 merch a/neu 5 bachgen ar y ddau gwersyll.
  • Unwaith i chi gyflwyno’r ffurflen byddwch yn derbyn copi o’ch archeb dros e-bost – gwiriwch eich ffolder ‘junk’ os gwelwch yn dda.
  • Byddwch yn derbyn e-bost o fewn 15 diwrnod gwaith yn gofyn am wybodaeth feddygol eich gwersyllwyr. Bydd angen cwblhau hyn o fewn 14 diwrnod o’i dderbyn, neu efallai byddwch yn colli eich lle ar y gwersyll.
  • Am delerau ac amodau llawn, ewch i’r dudalen hon os gwelwch yn dda.

The Booking Process:

  • To complete this form you will need to know how many tickets you need for each camp, the names of your campers, and your payment card details.
  • You will be able to book a maximum of 5 boys and/or 5 girls on to both camps.
  • Once you complete the form you will receive a copy of your booking by email – please check your junk folders.
  • You will receive a confirmation email within 15 working days asking for your campers’ medical information. This will need to be completed within 14 days of its receipt to secure your booking(s) for the camps.
  • For full terms and conditions, please visit this page