Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd yr haf

Wythnos i'w chofio!

Mae dau wersyll yn rhedeg yn yr haf eleni (10-17 Awst 2024)!

Gwersyll Iau

Gwersyll Hŷn

  • Canolfan Bryn y Groes
  • Arweinwyr – I’w gadarnhau, Angharad Jenkins a Rhodri Glyn
  • Oed – 14-18 (erbyn diwedd mis Awst)

Pris y Gwersylloedd eleni yw £300. Mae gostyngiad ar gael i frodyr a chwiorydd (£20 yr un), a gellir gwneud cais am fwrsari o Gronfa Anti Bessie (£125)os oes angen. Gweler y telerau ac amodau am ragor o wybodaeth.

I’r rhieni – mwy o wybodaeth

Bydd archebu ar gyfer Gwersylloedd yr Haf 2024 yn agor ar y 1af o Fawrth am 10yb.