Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd yr haf

Wythnos i'w chofio!

Cliciwch yma i archebu ar gyfer Gwersylloedd 2023 (yn agor 10yb 1af o Fawrth).

 

Mae dau wersyll yn rhedeg yn yr haf eleni (12-19 Awst 2023)!

Gwersyll Iau

Gwersyll Hŷn

  • Canolfan Bryn y Groes
  • Arweinwyr – Ben Nuss, Ffion Evans ac Emyr James
  • Oed – 14-18 (erbyn diwedd mis Awst)

Pris y Gwersylloedd eleni yw £275. Mae gostyngiad ar gael i frodyr a chwiorydd, a gellir gwneud cais am fwrsari o Gronfa Anti Bessie os oes angen. Gweler y telerau ac amodau am ragor o wybodaeth.

I’r rhieni – mwy o wybodaeth

Bydd archebu ar gyfer Gwersylloedd yr Haf 2023 yn agor ar y 1af o Fawrth am 10yb.