Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd yr haf

Wythnos i'w chofio!

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Mi fydd gwersylloedd Haf 2020 yn cymryd lle ar 8-15 Awst 2020. Dyma fanylion 2019 er eich gwybodaeth.

Beth wyt ti am wneud yr haf yma?

Tyrd i wersyll Haf MEC – lle y cei di wythnos i’w chofio!

Mae gwersylloedd MEC yn llawn hwyl a chyffro, gei di ddim gwersyll gwell i fynd arno’r haf yma!

Pam dod ar wersyll MEC?

1. Ffrindiau!

Cei gyfle i dreulio amser yng nghwmni hen ffrindiau a chael cyfle i wneud rhai newydd. Erbyn diwedd yr wythnos byddi’n adnabod dy ffrindiau yn dda iawn gan dy fod wedi rhannu gymaint o brofiadau bythgofiadwy!

2. Gweithgareddau!

Mae’r Gwersyll yn llawn dop o weithgareddau amrywiol iawn – gweithgareddau awyr agored, tripiau i’r traeth ac i lefydd diddorol, chwaraeon a gemau gwirion, nofio, tenis bwrdd a thwrnamentau, crefft ac adloniant o bob math!

3. Swogs!

Ar bob gwersyll mae tîm o swyddogion yn gweithio’n galed iawn i wneud yn siŵr dy fod yn cael yr amser gorau. Byddi hefyd yn cael swyddog personol fydd yn edrych ar dy ôl di a’r rhai yn dy ystafell – byddant yno i ateb cwestiynau, trefnu gweithgareddau a rhoi llond trol o hwyl!

4. Awyrgylch Saff ac Iach!

Mae canolfannau Bryn-y-groes a Pentrenant yn llefydd hyfryd i dreulio gwyliau. Maent yn lân, mae’r bwyd yn hyfryd, maent yn llawn adnoddau a gemau ac mae digon o dir a lle at ddefnydd pawb (boed ti eisiau chwarae pêl-droed neu eistedd gyda dy ffrindiau i siarad)!

5. Dysgu am neges y Beibl!

Bob dydd byddi’n dysgu rhywbeth am neges y Beibl mewn ffordd y byddi di’n ei ddeall yn y cyfarfodydd bore. Byddi hefyd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a sgwrsio gyda dy swog a gweddill dy ffrindiau yn yr astudiaeth.