Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd Diwrnod 2021!

Gwyliau i'w gofio!

Gwersylloedd Diwrnod 2021

Ymunwch yn yr hwyl!

Dewch i un o’r dyddiau gwersylloedd yr haf hwn i weld ffrindiau hen a newydd, hwyl a sbri, ymlacio, a dysgu mwy am Iesu, i gyd mewn awyrgylch saff a Cofid-19 diogel.

Archebion yn agor ar y dudalen hon am 11.30yb Dydd Mawrth 29 Mehefin. Ffoniwch 0800 464 76 76 os ydych yn cael unrhyw drafferth gyda’r ffurflen os gwelwch yn dda.

Y Gwersyll Diwrnod Cymraeg – Dydd Mercher 11eg o Awst, Aberystwyth

 • Gweithgareddau a llawer o hwyl!
 • Sgwrs ar y Beibl a chyfle i ofyn Cwestiynau.
 • Gwneud ffrindiau ac ymlacio gyda’r swogs.
 • 11:00yb-5:00yp
 • 10-18 mlwydd oed
 • £5 y gwersyllwr.

Sut i Archebu?

Bydd archebion yn agor ar y dudalen hon am 10:00yb ar Ddydd Mawrth 29 o Fehefin 2021. Oherwydd cyfyngiadau ar niferoedd yn ôl canllawiau’r llywodraeth, byddwn yn gweithredu rhestr wrth gefn os na fydd lle i bawb.

Cofid-19 Diogel

Gan na fydd yn bosib gweini bwyd yn rhan fwyaf o’n gweithgareddau, bydd angen i’r wersyllwr dod â chinio parod a photel ddŵr gyda nhw. Rydym yn gobeithio bod tu allan gymaint ag sy’n bosib, felly bydd angen i’r wersyllwyr bod yn barod ar gyfer pob math o dywydd! Bydd mwy o fanylion yn cael ei rannu yn agosach at y digwyddiad.

Am fwy o wybodaeth am MEC a’r gwersylloedd Cymraeg, ewch i’r dudalen gwybodaeth ar gyfer rhieni.

 

Gwersylloedd Diwrnod Cyfrwng Saesneg

Dydd Gwener, 23 Gorffennaf, Bryn-y-groes, Y Bala (mwy o wybodaeth)

 • 10:30yb-4:00yp
 • 10-18 mlwydd oed
 • Diwrnod o hwyl, sgwrs ar y Beibl, a llawer o gemau.
 • £5 y gwersyllwr.

Dydd Sadwrn, 7 Awst, Rock UK Summit Centre, Trelewis, Treharris (mwy o wybodaeth)

 • 10:30yb-4:30yp
 • 10-18 mlwydd oed
 • Diwrnod o hwyl, sgwrs ar y Beibl, a gweithgareddau ar y tir gan y tîm Rock UK.
 • £10 y gwersyllwr.

Dydd Gwener, 13 Awst, Bryn-y-groes, Y Bala (mwy o wybodaeth)

 • 3:30yp-8:30yp
 • 14-18 mlwydd oed
 • Prynhawn gyda Steffan Job a Matt Francis, gan gynnwys barbeciw
 • £5 y gwersyllwr.

Dydd Gwener, 20 Awst, Bryn-y-groes, Y Bala (mwy o wybodaeth)

 • 10:30yb-4:00yp
 • 10-18 mlwydd oed
 • Diwrnod o hwyl, sgwrs ar y Beibl, a llawer o gemau.
 • £5 y gwersyllwr.

Dydd Gwener, 27 Awst, Rock UK Summit Centre, Trelewis, Treharris (mwy o wybodaeth)

 • 10:30yb-4:30yp
 • 10-18 mlwydd oed
 • Diwrnod o hwyl, sgwrs ar y Beibl, a gweithgareddau ar y dŵr gan y tîm Rock UK.
 • £15 y gwersyllwr.

Bydd modd archebu i’r dyddiau uchod trwy’r un ffurflen â’r ffurflen archebu’r gwersyll diwrnod Cymraeg.