Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd Cymraeg

Gwyliau i'w gofio!

Manylion Mini Gwersyll Arlein 2021 ar gael ar y dudalen hon

Beth sydd mor arbennig am wersylloedd MEC?

Mae gweithgareddau amrywiol iawn – gweithgareddau awyr agored, tripiau i’r traeth ac i lefydd diddorol, chwaraeon a gemau gwirion, nofio, tenis bwrdd a thwrnamentau, crefft ac adloniant o bob math. Mae’n gyfle gwych i fwynhau cwmni hen ffrindiau ac i wneud ffrindiau newydd. Mae’n gyfle da i astudio’r Beibl mewn ffordd y gelli di ei ddeall, ac i ddysgu mwy am Iesu Grist. Bydd y swogs wrthi’n gweithio’n galed i greu awyrgylch llawn hwyl ac i sgwrsio gyda ti am bob math o bethau. Dyna pam bod nifer o wersyllwyr yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Am fwy o wybodaeth am MEC a’r gwersylloedd Cymraeg, ewch i’r dudalen gwybodaeth ar gyfer rhieni.

Blas y Gwersylloedd

  • Mis Tachwedd yn Aberystwyth (plant blwyddyn ysgol 5-13)

Mini Gwersyll

  • Hanner Tymor Chwefror (plant blwyddyn ysgol 5-13)

Gwersyll Iau

  • Gwyliau’r Haf (plant blwyddyn ysgol 5-8)

Gwersyll Hŷn

  • Gwyliau’r Haf (plant blwyddyn ysgol 9-13)

 

Gwersyll MEC PROMO2015 from EMW/MEC on Vimeo.