Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd Cymraeg MEC

Gwyliau i'w gofio!

Edrychwn ymlaen at Wersylloedd MEC 2024.

Ymunwch â ni am wythnos o hwyl, ffrindiau ac o ddysgu mwy am Iesu.

Beth sy’n gwneud gwersylloedd MEC mor anhygoel o wych?

 • Efallai mai’r gweithgareddau awyr agored fel canŵio, hwylio, caiacio, syrffio, saethyddiaeth, cerdded ceunant, ogofa, abseilio neu ddringo.
 • Efallai mai’r tripiau i’r traeth, chwaraeon gwirion, celf, crefft, twrnameintiau, pêl-droed, tenis bwrdd, pwll nofio.
 • Efallai mai’r cyfle i archwilio ystyr bywyd o’r Beibl.
 • Efallai mai’r ffrindiau gwych rydych chi’n eu gwneud, yr arweinwyr hwyliog a’r awyrgylch ffantastig!

Ond mae’r mwyafrif o wersyllwyr yn caru gwersylloedd MEC oherwydd eu bod yn cynnwys cymysgedd anhygoel o’r holl bethau hyn.

Pa bynnag wersyll rydych chi’n mynd arno, rydych chi’n siŵr o wneud ffrindiau newydd, gwneud pethau newydd ac anhygoel, ac yn bwysicaf oll, clywed am Iesu a’i gariad tuag atoch chi.

Mae tri gwersyll yn rhedeg eleni!

Mini Gwersyll

 • 12-15 Chwefror 2024
 • Canolfan Bryn-y-groes
 • Oed 10-18 (erbyn diwedd Awst)
 • Mwy o wybodaeth yma

Gwersyll Iau

Gwersyll Hyn

 • 10 – 17 Awst 2024
 • Canolfan Bryn y Groes
 • Arweinwyr – I’w gadarnhau, Angharad Jenkins a Rhodri Glyn
 • Oed – 14-18 (erbyn diwedd mis Awst)
 • Mwy o wybodaeth yma

I’r rhieni – mwy o wybodaeth