Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd Preswyl 2022

Gwyliau i'w gofio!

Bydd Gwersylloedd Preswyl MEC yn ôl ar gyfer 2023. Ymunwch â ni am wythnos o hwyl, ffrindiau ac o ddysgu mwy am Iesu.

 

Beth sy’n gwneud gwersylloedd MEC mor anhygoel o wych?

  • Efallai mai’r gweithgareddau awyr agored fel canŵio, hwylio, caiacio, syrffio, saethyddiaeth, cerdded ceunant, ogofa, abseilio neu ddringo.
  • Efallai mai’r tripiau i’r traeth, chwaraeon gwirion, celf, crefft, twrnameintiau, pêl-droed, tenis bwrdd, pwll nofio.
  • Efallai mai’r cyfle i archwilio ystyr bywyd o’r Beibl.
  • Efallai mai’r ffrindiau gwych rydych chi’n eu gwneud, yr arweinwyr hwyliog a’r awyrgylch ffantastig!

Ond mae’r mwyafrif o wersyllwyr yn caru gwersylloedd MEC oherwydd eu bod yn cynnwys cymysgedd anhygoel o’r holl bethau hyn.

Pa bynnag wersyll rydych chi’n mynd arno, rydych chi’n siŵr o wneud ffrindiau newydd, gwneud pethau newydd ac anhygoel, ac yn bwysicaf oll, clywed am Iesu a’i gariad tuag atoch chi.

Bydd gwybodaeth am wersylloedd 2023 yn ymddangos yma’n fuan!

I’r rhieni – mwy o wybodaeth

I lawrlwytho’r daflen archebu i’w ddosbarthu mewn eglwysi, cliciwch yma: BrochureGwersyll