Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd Preswyl 2022

Gwyliau i'w gofio!

Mae Gwersylloedd Preswyl MEC yn ôl ar gyfer 2022. Ymunwch â ni am wythnos o hwyl, ffrindiau ac o ddysgu mwy am Iesu.

 

Beth sy’n gwneud gwersylloedd MEC mor anhygoel o wych?

  • Efallai mai’r gweithgareddau awyr agored fel canŵio, hwylio, caiacio, syrffio, saethyddiaeth, cerdded ceunant, ogofa, abseilio neu ddringo.
  • Efallai mai’r tripiau i’r traeth, chwaraeon gwirion, celf, crefft, twrnameintiau, pêl-droed, tenis bwrdd, pwll nofio.
  • Efallai mai’r cyfle i archwilio ystyr bywyd o’r Beibl.
  • Efallai mai’r ffrindiau gwych rydych chi’n eu gwneud, yr arweinwyr hwyliog a’r awyrgylch ffantastig!

Ond mae’r mwyafrif o wersyllwyr yn caru gwersylloedd MEC oherwydd eu bod yn cynnwys cymysgedd anhygoel o’r holl bethau hyn.

Pa bynnag wersyll rydych chi’n mynd arno, rydych chi’n siŵr o wneud ffrindiau newydd, gwneud pethau newydd ac anhygoel, ac yn bwysicaf oll, clywed am Iesu a’i gariad tuag atoch chi.

Dilynwch un o’r dolenni isod i gael cip ar ein dewisiadau o wersylloedd ar gyfer 2022!

  • Mini Gwersyll 2022 – Methu aros tan yr haf? Peidiwch poeni, ymunwch gyda Steffan, Sioned, Aron a’r holl swogs eraill hanner tymor fis Chwefror!
  • Gwersylloedd yr Haf – Dau wersyll llawn hwyl yn ystod Gwyliau’r Haf.

 

I’r rhieni – mwy o wybodaeth

I lawrlwytho’r daflen archebu i’w ddosbarthu mewn eglwysi, cliciwch yma: BrochureGwersyll