Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersylloedd Preswyl 2023

Gwyliau i'w gofio!

Cliciwch yma i archebu ar gyfer Gwersylloedd 2023 (yn agor 10yb 1af o Fawrth).

 

Edrychwn ymlaen at Wersylloedd Preswyl MEC 2023.

Ymunwch â ni am wythnos o hwyl, ffrindiau ac o ddysgu mwy am Iesu.

Beth sy’n gwneud gwersylloedd MEC mor anhygoel o wych?

  • Efallai mai’r gweithgareddau awyr agored fel canŵio, hwylio, caiacio, syrffio, saethyddiaeth, cerdded ceunant, ogofa, abseilio neu ddringo.
  • Efallai mai’r tripiau i’r traeth, chwaraeon gwirion, celf, crefft, twrnameintiau, pêl-droed, tenis bwrdd, pwll nofio.
  • Efallai mai’r cyfle i archwilio ystyr bywyd o’r Beibl.
  • Efallai mai’r ffrindiau gwych rydych chi’n eu gwneud, yr arweinwyr hwyliog a’r awyrgylch ffantastig!

Ond mae’r mwyafrif o wersyllwyr yn caru gwersylloedd MEC oherwydd eu bod yn cynnwys cymysgedd anhygoel o’r holl bethau hyn.

Pa bynnag wersyll rydych chi’n mynd arno, rydych chi’n siŵr o wneud ffrindiau newydd, gwneud pethau newydd ac anhygoel, ac yn bwysicaf oll, clywed am Iesu a’i gariad tuag atoch chi.

Mae dau wersyll yn rhedeg yn yr haf eleni (12-19 Awst)!

Gwersyll Iau

Gwersyll Hyn

  • Canolfan Bryn y Groes
  • Arweinwyr – Ben Nuss, Ffion Evans ac Emyr James
  • Oed – 14-18 (erbyn diwedd mis Awst)

 

I’r rhieni – mwy o wybodaeth

Bydd archebu ar gyfer Gwersylloedd yr Haf 2023 yn agor ar y 1af o Fawrth.