Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth

Rydym yn gyffrous iawn am yr app hon! Diolch am gymryd rhan yn ein cystadleuaeth a fydd yn ein helpu i benderfynu enw ar gyfer yr ap.

Os ydych chi rhwng 12 a 18 oed, mae’r app ar eich cyfer chi! Rydym am i’r ap eich helpu yn eich bywyd Cristnogol; gyda’ch dealltwriaeth o’r Beibl a materion cyfoes ynghyd â phethau eraill.

Rydyn ni am i’r enw adlewyrchu pwrpas yr ap, sef bod Cristnogion yn dysgu mwy am Dduw, y Beibl a sut i fyw i Iesu ac anghredinwyr ddysgu rhywbeth am Iesu.

Bydd yr enillydd yn derbyn taleb Amazon gwerth £50 a bydd yr ap yn cael yr enw maen nhw wedi’i ddewis. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan bwyllgor a chysylltir â’u rhiant/gwarcheidwad drwy e-bost.

Diolch am ddod i mewn!