Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

  • Defosiwn Dyddiol MEC - 31 Mawrth 2020 Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Luc 24:38 Darllenwch y defosi… https://t.co/M9tMFW1hJx18 awr yn ôl

  • Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mawrth 2020 Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at Fugail a… https://t.co/9UoU6TQ2Bu2 diwrnod yn ôl

  • Defosiwn Dyddiol MEC - 29 Mawrth 2020 ‘Atebodd Iesu ef: "Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud,… https://t.co/C4BGBjDTBo3 diwrnod yn ôl

  • "Boed i Dduw roi’r gras sydd ei angen arnom – un diwrnod ar y tro – i fod yn rieni da i’n plant yn y dyddiau cyfyng… https://t.co/S4PTLxyXv84 diwrnod yn ôl

  • "Ymddiriedwch yn yr Arglwydd yn y dyddiau anodd hyn. Mae e wedi dod a chi i’w adnabod ef, ac ni fydd yn eich gadael… https://t.co/OOSRxx7HFL4 diwrnod yn ôl