Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymuno gyda'r tîm efengylu

Rhannu neges ryfeddol Crist gyda Chymru

Eisiau ymuno gydag un o’n timoedd efengylu eleni?

Fe fydd yn brofiad gwerthfawr wrth i ni rannu, dysgu, gweddïo a gweithio gyda’n gilydd ar y maes.

Pwy sy’n gymwys?

Does dim angen i chi fod yn fath ‘arbennig’ o berson i ymuno gyda’r tim – mae amrywiaeth eang o bobl ar y tim o bob oed, pob cymeriad a phob rhan o Gymru. Yr unig beth yr ydym yn ei ofyn yw fod pawb sydd am ymuno yn cytuno gyda datganiad credo MEC a’ch bod wedi cael profiad real o Iesu Grist.

Beth yw’r gwaith?

Rydym ar y maes er mwyn gwrando a siarad â phobl am fywyd a realiti pethau ysbrydol. Fel Cristnogion rydym wedi profi fel y mae Duw yn real ac yn llawn gras – credwn ei fod wedi’n hachub drwy i Iesu farw ar y groes, ac rydym am i bawb arall ddod i brofi hyn. Tydan ni ddim ar y maes er mwyn pregethu at bobl, nac ychwaith am dynnu sylw at ein hunain (gan ein bod yn ymwybodol iawn o’n gwendid ni); yn syml, rydym am bwyntio pobl at Iesu.

Beth yw dydd arferol ar y maes?

Eleni fe fyddwn yn gweithio ar y maes o 9 y bore tan 9 yr hwyr.

  • Rydym yn cyfarfod am 9 er mwyn gweddio ac edrych ar y Beibl gyda’n gilydd. Yna fe fydd y dydd yn cael ei lenwi wrth i ni fynd allan o gwmpas y maes a gwahodd pobl i mewn i’r babell am baned ac am sgwrs.
  • Rhan fawr o’r gwaith yw gwneud yr holiaduron – ac fe fyddwn yn rhoi canlyniadau’r holiaduron ar wal y babell er mwyn dangos beth yr ydym yn ei ddarganfod ar y maes.
  • Rydym hefyd yn rhannu cylchgrawn arbennig sy’n cael ei greu ar gyfer ein gwaith ar yr Eisteddfod (i weld copi o gylchgrawn blwyddyn ddiwethaf cliciwch yma)
  • Er mwyn gwneud cais – cysylltwch gyda Steffan Job (steffanjob@mudiad-efengylaidd.org) neu un o arweinwyr arall y tim.

Ffurflen gais

Powered by Formstack