Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Cyfrannu

Tuag at waith MEC yn yr Eisteddfod

I gyfrannu tuag at waith MEC yn yr Eisteddfod gellir:

Yrru siec (Taladwy i MEC – wedi nodi yn glir ar y cefn ‘Gwaith yr Eisteddfod’) i Rebecca Gethin, Swyddfa’r Gogledd, Mudiad Efengylaidd Cymru, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU

Cysylltu gyda’r swyddfa i drefnu trosglwyddiad banc.

Neu drwy ddefnyddio’r daflen isod:

Powered by Formstack