Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cerbyd Efengylu - Trelar MEC

Ewch i’r holl fyd, a phregethwch yr efengyl i’r greadigaeth i gyd

‘Ewch i’r holl fyd, a phregethwch yr efengyl i’r greadigaeth i gyd’ Marc 16:15

Yn gweithio yn y wlad ac yn y dref er mwyn:

  • Cyhoeddi’r efengyl i Gymry ble bynnag y maent
  • Cyflwyno Crist i gymunedau sydd heb dystiolaeth efengylaidd
  • Annog a chynorthwyo eglwysi lleol yn eu hefengylu

Mae’r gwaith gyda’r cerbyd yn golygu hurio safle a gosod llyfrau Cristnogol a llenyddiaeth i’w gwerthu, rhannu tractiau a thystiolaethau personol. Fel arfer mae grwp bach yn cydweithio.

Rhai o’r lleoliadau:

  • Sioeau amaethyddol
  • Sioeau ceffylau
  • Ffeiriau
  • Ffeiriau Calan Gaeaf
  • Treialon cwn defaid

Bellach dim ond un trelar sydd yn weithredol yng Nghymru, wedi ei leoli ym Mangor.