Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Llythyr Gweddi

Mae MEC yn gyrru llythyr gweddi rheolaidd er mwyn annog gweddi dros y gwaith a dros waith yr efengyl yn ehangach.

I dderbyn copi o’n llythyrau gweddi neu newyddion am weindiogaeth arbennig defnyddiwch y ddolen hon

11 Mehefin 2019

 

Un peth a ofynnais gan yr ARGLWYDD, dyma’r wyf yn ei geisio: cael byw yn nhŷ’r ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr ARGLWYDD ac i ymofyn yn ei deml.

Rwyf ar hyn o bryd yn eistedd mewn ystafell fawr wag yn y Bala. Mae dynion wedi dechrau cyrraedd ar gyfer y gynhadledd – ac o fewn yr awr fe fydd yr ystafell yn llawn o ganu mawl i’r Arglwydd. O am weld gwacter ein gwlad yn cael ei lewni yn yr un modd. Rydym angen iddo Ef symud.

Boed i chi brofi bendith yr Arglwydd yr wythnos hon.

 

Gweddi dros Gymru

 • Y sadwrn yma rhwng 2 a 5 bydd Eglwys Efengylaidd yr Heath, Caerdydd gyda stondin mewn sioe ysgol leol ar ffordd yr Eglwysnewydd. Nid yw wedi ei wneud o’r blaen ac felly gweddiwch am y cyfle da yma i rannu’r efengyl a chodi ymwybyddiaeth am yr eglwys. Bydd llenyddiaeth Cristnogol yn cael ei rannu a bydd tegannau plant yn cael eu gwerthu.
 • Bydd criw o Americanwyr yn rhannu llenyddiaeth Gristnogol yr wythnos hon yn Machynlleth. Gweddiwch dros hyn.

Gweddi dros MEC

 • Cynhadledd y Bala
 • Gweddiwch os gwelwch yn dda dros y dynion sy’n bresenol. Rydym yn disgwyl dros 80 o ddynion sy’n llafurio a gofalu am yr eglwys dros y wlad – rydym angen eu cofio mewn gweddi. Mae nifer o ddynion wedi methu dod eleni am resymau gwahanol – llawer oherwydd eu bod yn gofalu am aelodau o’u teulu sy’n sal, Plis gweddiwch.
 • Gwersyll Saesneg 7 a’r gwersylloedd Cymraeg 
 • Rydym wedi’n calonogi gyda’r niferoedd sydd wedi archebu ar gyfer ein gwersylloedd Saesneg eleni, gyda niferoedd yn uwch na’r llynedd. Wedi dwued hynny mae yn rai gwersylloedd sydd gyda amell i le gwag, ac fe fyddai’n biti colli allan ar y cyfle i rannu’r efengyl gyda phobl ifanc. Gweddiwch dros wersyll Saesneg rhif 7 (17-24 Awst) a dros y ddau wersyll Cymraeg sy’n rhedeg 10-17 Awst. Gweddiwch hefyd dros y timau sy’n brysur baratoi.

4 Mehefin 2019

Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe’n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ; trwy ras yr ydych wedi eich achub.Yng Nghrist Iesu, fe’n cyfododd gydag ef a’n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, er mwyn dangos, yn yr oesoedd sy’n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu.

Croeso i fwletin gweddi wythnosol MEC. Rydym yn gobeithio y bydd yn annogaeth ac yn bwydo eich gweddiau. Peidiwch ac anghofio cysylltu gyda ni os hoffech rannu pwyntiau gweddi drwy’r bwletin (gellir gwneud hyn drwy yrru neges yn ol i’r ebost neu drwy’r wefan).
Boed i chi brofi bendith yr Arglwydd yr wythnos hon.

Gweddi dros Gymru:

 • Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r cwrs diweddaraf ‘Christianity Explored’ yn eglwys Mount Elim Pontardawe nos Sul. Mynychwyd gan nifer a bydd gweddill y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Suliau eraill mis Mehefin a Gorffennaf. Gweddïwch dros yr eglwys a dros Steffan Jones y gweinidog.
 • Mae Llanelli Free Evangelical Church yn cynnal cyfarfod efengylu yn Costa Coffee yn y dref nos Iau. Thema’r noson yw ‘Who’s telling the truth?’. Gweddiwch dros y cyfle gwych yma.
 • Dyma MEC yn partneru gydag eglwysi lleol a ‘Show Jesus’ yng ngŵyl y gelli’r wythnos ddiwethaf. Gellir cael adroddiad byr ar lein – gweddïwch os gwelwch yn dda dros bawb a ddaeth i gysylltiad gyda’r tîm. Gweddiwch y bydd yr had a blannwyd yn dwyn ffrwyth a gweddïwch yn arbennig dros Bethesda Evangelical Church sydd yn y pentref. Cafwyd nifer o gysylltiadau gyda phobl leol yn ystod yr wythnos a gweddiwch y bydd y cysylltiadau gyda’r eglwys yn parhau. Gweinidog yr eglwys yw Gordon Bingham.

Pray for EMW Ministries:

 • Mae’r paratoadau yn mynd yn eu blaenau ar gyfer y Bala Ministers’ Conference fydd yn digwydd ym Mryn y Groes wythnos nesaf. Mae’r gynhadledd tri dydd yn gyfle gwych i wasanaethu ac annog gweinidogion o bob rhan o’r wlad. Gweddiwch dros Phil Swann sy’n cymryd y prif sesiynau (ar thema ‘An enduring Ministry’) a’r siaradwyr eraill – Bob Cotton, Andrew Carter, Paul Wells a Bernard Lewis. Gweddiwch yn arbennig dros y sesiynau grwpiau gweddi – datblygiad gweddol newydd sy’n rhoi cyfle i ddynion rannu a gweddïo dros ei gilydd gan feithrin undod a gofal. Gweddiwch uwchlaw popeth arall y bydd Duw yn gweithio ac yn bendithio’r gynhadledd.
 • Mae gwaith yn digwydd yn y swyddfa’r wythnos yma ar gyfieithu’r llyfr ‘Nawr mod i’n Gristion’ i’r Saesneg. Nod y llyfr yw meithrin ac annog Cristnogion ifanc yn y ffydd. Gweddiwch dros y llyfr – y bydd Duw yn ei ddefnyddio i annog Cristnogion.