Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyflwyno Gwybodaeth i'r Llythr Gweddi

Byddwn yn gyrru bwletin allan bob pythefnos yn nodi pwyntiau i bobl weddio amdanynt yn gysylltiedig a gwaith rhannu’r efengyl yng Nghymru.

Gofynwn i chi barchu’r canlynol:

  • Dim ond digwyddiadau neu ymgyrchoedd sy’n cael eu trefnu i gyflwyno’r efengyl i bobl ddylai gael eu cynnwys;
  • Gellir nodi cyfeiriad gwefan, lleoliad neu enw sefydliad neu berson yn y pwynt gweddi – ond ni ddylir rhoi manylion cyswwlt (megis rhif ffon);
  • Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn fel ffordd o hysbysebu digwyddiadau – ein ffocws yw rhannu gydag eraill er mwyn iddynt weddio.

Mae gan MEC yr hawl i wrthod unrhyw bwynt gweddi.

Powered by Formstack