Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gweddi

Rydym yn ddibynol ar Dduw ym mhob ffordd. Hebddo, ni allwn wneud dim, ond medrwn wneud pob dim drwy’r Un sy’n ein nerthu. Mae gweddi yn rhan holl bwysig o waith MEC.

Rydym wedi bod yn edrych ar ein gweinidogaeth gweddi ac rydym am wneud ychydig o newidiadau. Gweler isod.

Gweinidogaethau gweddi:

 

Llythyr Gweddi

  • Mae MEC yn gyrru llythyr gweddi dros ebost bob wythnos sydd yn annog gweddi ac yn rhannu newyddion am weinidogaethau MEC a gwaith yr efengyl o gwmpas Cymru. Mae modd cyfrannu i’r llythyr hwn.
  • Er mwyn derbyn y llythyr gweddi, cliciwch yma
  • Er mwyn cyflwyno pwynt gweddi ar gyfer y llythyr, cliciwch yma

Bwletin Gweddi a Newyddion

  • Rydym yn gyrru gwybodaeth allan am weinidogaeth arbennig – e.e. ymgyrch neu adnoddau. Medrwch ychwanegu eich enw i fynd ar un o’r rhestrau hyn yma (Sylwch nad yw’r bwletinau yma yn cael eu cyhoeddi ar lein).
  • Bwletinau sydd gennym ar hyn o bryd – Cynadleddau a Digwyddiadau MEC, Gwersylloedd MEC, Ymgyrchoedd ac Efengylu (gan gynnwys yr Eisteddfod a gwaith y Sioeau), Gweinidogion, Adnoddau’r Wasg (gan gynnwys Holi a’r Cylchgrawn), Bryn y Groes (Dwyieithog).

 

Wythnos weddi MEC (gan gynnwys diwrnod gweddi)

  • 1-7 Mawrth 2021, mwy o wybodaeth yma