Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gweddi

Rydym yn ddibynol ar Dduw ym mhob ffordd. Hebddo, ni allwn wneud dim, ond medrwn wneud pob dim drwy’r Un sy’n ein nerthu. Mae gweddi yn rhan holl bwysig o waith MEC.

Gweinidogaethau gweddi:

Llythyr Gweddi

  • Mae MEC yn gyrru llythyr gweddi dros ebost bob deufis sydd yn annog gweddi ac yn rhannu newyddion am weinidogaethau MEC a gwaith yr efengyl o gwmpas Cymru.
  • Er mwyn derbyn y llythyr gweddi, cliciwch yma
  • Er mwyn gweld y llythyr gweddi diweddaraf (a rhai hen) cliciwch yma

Bwletin Gweddi a Newyddion

  • Bro yn wythnosol rydym yn gyrru gwybodaeth allan am weinidogaeth arbennig – e.e. ymgyrch neu adnoddau. Medrwch ychwanegu eich enw i fynd ar un o’r rhestrau hyn yma (Sylwch nad yw’r bwletinau yma yn cael eu cyhoeddi ar lein).
  • Bwletinau sydd gennym ar hyn o bryd – Cynadleddau a Digwyddiadau MEC, Gwersylloedd MEC, Ymgyrchoedd ac Efengylu (gan gynnwys yr Eisteddfod a gwaith y Sioeau), Gweinidogion, Adnoddau’r Wasg (gan gynnwys Holi a’r Cylchgrawn), Bryn y Groes (Dwyieithog).

Cyfarfodydd Gweddi Revive

  • Cyfarfod gweddi Saesneg sy’n digwydd yn y de ac sydd yn canolbwyntio yn arbennig ar ddiwygiad. Mwy o wybodaeth yma

Wythnos weddi MEC (gan gynnwys diwrnod gweddi)

  • 1-8 Mawrth 2019, mwy o wybodaeth yma