Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch yr Eisteddfod

dod a neges Iesu i galon y genedl

Fel Cristnogion Cymraeg rydym yn caru ein gwlad a’n pobl – a dyna’r rheswm dros fynd i’r Eisteddfod i geisio cyrraedd pobl gyda newyddion da Iesu Grist.

Mae’r Eisteddfod yn fan lle mae syniadau yn cael eu rhannu yn agored a lle mae’r agenda ar gyfer bywyd cyhoeddus Cymru yn cael ei osod yn flynyddol. Mae’n fan lle’r ydym yn perthyn, ac mae bod ar y maes yn rhoi’r cyfle i ni gyfrannu tuag at fywyd cyhoeddus ein gwlad fel Cristnogion ac mae’n gyfle gwych i gyrraedd pobl gyda’r efengyl.

Eleni, ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu bywyd a’r hyn sy’n rhoi ystyr iddynt. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio gwneud i bobl ystyried beth sy’n rhoi gwir ystyr i fywyd.

Felly beth am ddod draw i’n gweld? – byddwn wrth ein bodd i’ch cyfarfod a sgwrsio gyda chi.

Sut fedrwch chi gefnogi?

  • Cymryd rhan – os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod faich i gyrraedd Cymry gyda’r efengyl yna wnewch chi plîs ystyried yn weddigar i ymuno gyda’r tîm (dim ots os yw yn rhan o wythnos yn unig). Er mwyn ymuno, cysylltwch gyda Steffan Job yma
  • Gweddio – dyma yw’r peth pwysicaf o bell ffordd i’w wneud. Fel tim rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn hollol ddibynnol ar Dduw; rydym eisiau dilyn ei arweiniad Ef gan wneud yn union yr hyn y mae am i ni wneud. Plîs wnewch chi ystyried gweddïo dros y gwaith? Medrwch ymuno a’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi yma – fe fyddwn yn gyrru llythyrau rheolaidd o nawr hyd at ddiwedd y steddfod. Medrwch ymuno gyda’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi drwy glicio yma.
  • Cyfrannu – mae wedi dod yn fater costus iawn i redeg y weinidogaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r prosiect cyfan yn costio dros £5000. Fyddech chi’n ystyried helpu yn ariannol? I wneud hyn, dilynnwch y ddolen hon.

    Isod gwelir fideo sy’n rhoi ymatebion pobl i’r holiadur yn 2017.

    Fideo yn nodi rhai o’r ymatebion o gafwyd o waith MEC yn y ‘steddfod from EMW/MEC on Vimeo.