Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch yr Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Ymgyrch Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2022

Ble?

Tregaron

Pryd?

30 Gorffennaf – 6 Awst

Pwy?

Bydd y tim yn cael ei arwain gan Steffan Job ac yn cynnwys aelodau sefydlog o’r tîm (fydd yno drwy’r wythnos), ac aelodau eraill o’r tîm fydd yn teithio i mewn bob diwrnod.

Iaith?

Cymraeg yn bennaf

Beth fydd yn digwydd?

Byddwn yn dilyn y thema ‘Bywyd: Beth yw dy stori di?’ gan wahodd pobl i ddod i mewn am baned ac ateb holiadur. Byddwn yn cynnig copi o’r cylchgrawn Holi i bobl yn rhad ac am ddim.

Mwy o wybodaeth?

Steffan Job – steffanjob@mudiad-efengylaidd.org

Sut galla i gyfrannu?