Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch Sioe Frenhinol Llanelwedd 2022

Ymgyrch Sioe Frenhinol Llanelwedd

  

 

Ble?

Llanelwedd (Maes y Sioe)

Pryd?

18-21 Gorffennaf, 2022

Pwy?

Bydd y tim yn cael ei arwain gan Gristion profiadol ac yn cynnwys aelodau sefydlog o’r tîm (fydd yno drwy’r pedwar diwrnod), ac aelodau eraill o’r tîm fydd yn teithio i mewn bob diwrnod..

Iaith?

Dwyieithog

Beth fydd yn digwydd?

Byddwn yn dilyn y thema ‘Bywyd: Beth yw dy stori di?’ gan wahodd pobl i ddod i mewn am baned ac ateb holiadur. Byddwn yn cynnig copi o’r cylchgrawn Holi i bobl yn rhad ac am ddim.

Mwy o wybodaeth?

Steffan Job – steffanjob@emw.org.uk

Sut galla i gyfrannu?