Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch Gŵyl y Gelli 2022

Ymgyrch Gŵyl y Gelli 2022

 

Ble?

Y Gelli Gandryll

Pryd?

2-5 Mehefin, 2022

Pwy?

Bydd y tim yn cael ei arwain gan Andy Pitt ac yn cydweithio’n agos gyda Eglwys Efengylaidd Bethesda a ‘Show Jesus’.

Iaith?

Saesneg yn bennaf

Beth fydd yn digwydd?

Bydd y tîm yn gweithio gyda’r eglwys leol i rannu llyfrau ac i annog pobl i sgwrsio wrth y stondin ar y ffordd y tu allan i’r eglwys.

Mwy o wybodaeth?

Andy Pitt – pittandrew2@gmail.com

 

Sut galla i gyfrannu?