Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwyl Lyfrau'r Gelli

Sefyll dros y ffydd

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

21-24  Mai 2020

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan

Caiff un o wyliau llenyddol mwyaf a gorau’r byd ei chynnal bob haf rhwng ffiniau tref fechan y Gelli Gandryll. Fe gynhaliwyd yr ŵyl gyntaf yng nghlydwch gardd gwrw yn y dref dri deg o flynyddoedd yn ol, ond erbyn hyn mae’r ŵyl yn denu dros 100,000 o ymwelwyr dros 11 diwrnod i fwynhau yng nghwmni rhai o awduron, beirdd, athronwyr, haneswyr, gwyddonwyr, comediwyr a cherddorion gorau’r byd. Mae bellach wedi symud i bentref mawr o bebyll ar gyrion y dref gyda 10 lleoliad, a chaffis, siopau a bwytai dros dro.

Rhwng sesiynau gall ymwelwyr ymlacio mewn cadeiriau torheulo ar borfa’r pentref, crwydro’r stondinau ac ymweld â siop lyfrau’r ŵyl sy’n gwerthu 55,000 o lyfrau gwahanol gan y siaradwyr gwadd. Ceir cerddoriaeth, comedi a ffilmiau yn ystod y nosweithiau.

Gellir derbyn pwyntiau gweddi dyddiol drwy ymuno a’r rhestr ebostio yma

Adroddiad 2019

Rydym wedi’n calonogi ac yn teimlo fod y pedwar diwrnod wedi bod yn werth chweil ac yn welliant ar y flwyddyn ddiwethaf. Daeth nifer i’r gwasanaeth ar y Sul. Roedd Cristion lleol hefyd yn chwarae’r delyn bob prynhawn oedd yn dod a nifer o bobl i gale sgyrsiau da a dwfn.

Gweddiwch dros yr holl bobl y gwnaethom siarad gyda nhw – gymaint o bobl. Cymerwyd llwyth o lenyddiaeth, cyfranodd nifer i’r bwrdd stori bywyd a dyma llawer yn meddwl am gwestiwn y dydd. Yng Nghanol yr holl syniadau a swn yr wyl, roedd yn dda bod yno i roi’r llais Cristnogol. Boed i Dduw ein syfrdanu gyda’i fendith.

Mae wedi bod yn hyfryd gweithio gyda Bethesda evangelical church, Cornerstone Abergavenny a Show Jesus. Rydym yn barod yn meddwl a gweddio am flwyddyn nesaf.

Diolch am weddio – rydym wedi profi cymorth yr Arglwydd.

Lluniau o 2019: