Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrchoedd Cenedlaethol

Rydym yn mynd i ddigwyddiadau mawr yn ein gwlad ac yn gweithio’n genedlaethol:

  • gan ei bod yn bwysig fod y llais Cristnogol yn cael ei glywed ar lefel genedlaethol;
  • gan ei bod yn gyfle i gyrraedd llawer iawn o bobl gyda neges yr efengyl;
  • gan ei bod yn anodd i eglwysi lleol ymgymryd â phrosiectau mawr fel hyn;
  • gan ei bod yn gyfle i hyfforddi Cristnogion a datblygu ffyrdd o weithio all fod yn gymorth i eglwysi lleol;

Wrth ymweld â’r digwyddiadau hyn ein nod yw ceisio annog pobl i feddwl am bethau ysbrydol a’r hyn sy’n bwysig iddynt. Credwn fod yn rhaid i ni wrando er mwyn deall beth yw gwir anghenion pobl ac felly mae cynnig paned a chadair esmwyth yn rhan bwysig o’r hyn a wnawn! Rydym wedi profi a derbyn gymaint o gyfleoedd i rannu’r efengyl wrth wneud yn siŵr ein bod yn parchu a gwrando ar bobl.

Rydym yn ddibynol iawn ar wirfoddolwyr a chyfraniadau tuag at y gwaith yma.

Digwyddiadau:

  • Gwyl Lyfrau’r Gelli
  • Y Sioe Frenhinol Llanelwedd
  • Eisteddfod Genedlaethol

 

Rydym fel arfer yn ceisio thema i bob ymgyrch gan gasglu tim o wirfoddolwyr sy’n helpu drwy gydol yr wythnos gan rannu cylchgrawn pwrpasol (Holi). Enghraiff o’r hyn a wnawn yw beth a ddigwyddodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fon yn 2017. Ein thema y flwyddyn honno oedd Bywyd – beth yw dy stori, ac isod gweler ffilm fer o’r ymatebion a gafwyd.

Lluniau o rai o’n hymgyrchoedd diweddar