Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cymorth Efengylu

Ein prif awydd fel mudiad yw helpu a rhoi cymorth i Eglwysi a Christnogion i estyn allan yn eu cymuned lleol gyda neges yr efengyl – rydym wedi helpu dros 70 o eglwysi yn y blynyddoedd diwethaf yn barod.

Rydym yn hyblyg yn y ffordd yr ydym yn gwneud hyn. Isod ceir rhestr o’r pethau gwahanol y medrwn ei gynnig. I drafod unrhywbeth cysylltwch gyda ni.

Cymorth i ymweld a Sioe, Ffair, Garnifal neu ddigwyddiad cymunedol.

Cymorth i redeg ymgyrch leol.

Cymorth i greu adnodd.

 

Mae’r cymorth y medrwn ei roi yn amrywiol gan gynnwys:

  • Gwirfoddolwyr
  • Arian
  • Adnoddau
  • Sgiliau a doniau
  • Cyngor

 

Nid ydym am roi enw MEC ar unrhyw ddigwyddiad lleol – helpu a rhoi cymorth i eglwys neu grwp lleol yw’r nod. Bydd disgwyl i eglwys/Gristion sy’n cydweithio gyda MEC fedru cytuno a datganiad ffydd sylfaenol.