Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Efengylu

Mae gan Gymru etifeddiaeth ysbrydol gyfoethog, ond mae nawr mewn angen dybryd. Mae’n sefyllfa genhadol. Mae angen i bob person yng Nghymru glywed yr efengyl a phrofi gwaith yr Ysbryd yn eu newid. Felly, gweddiwn yn frwd am ddiwygiad, a gweithiwn yn angerddol gydag eglwysi er efengylu’r genedl. Isod fe geir gwybodaeth am y ffyrdd yr ydym yn helpu ac annog efengylu yng Nghymru.

Ymgyrchoedd Cenedlaethol

  • Cyfleoedd i gyrraedd pobl drwy weithgareddau a digwyddiadau cenedlaethol (e.e. Yr Eisteddfod neu’r Sioe Fawr yn Llanelwedd)

Cymorth i eglwysi a Christnogion lleol

  • Down ochr yn ochr gyda eglwys neu Gristnogion i weithio’n lleol, boed hynny mewn sioe leol, carnifal ar y stryd neu mewn ymgyrch fwy.

Tim bywyd 2019

  • Hyfforddiant a chyfle i weithio mewn ymgyrchoedd i Gristnogion.

Adnoddau

  • Gweler y dudalen adnoddau.

Gweddi

  • Gweler y dudalen i dderbyn gwybodaeth am weddi

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am gymorth cysylltwch gyda ni drwy’r dudalen cysylltu.