Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Efengylu

Rydym yn byw mewn sefyllfa genhadol lle mae angen i bob person yng Nghymru glywed yr efengyl a phrofi gwaith yr Ysbryd yn eu newid. Rydym yn gwneud hyn drwy:

  • Annog a darparu gwybodaeth i bobl weddïo dros waith Duw yn ein gwlad;
  • Arfogi ac annog Cristnogion ac eglwysi i estyn allan gyda neges yr efengyl;
  • Gweithio mewn mannau lle nad oes tystiolaeth Gristnogol gryf.

Isod fe geir gwybodaeth am y ffyrdd yr ydym yn helpu ac annog efengylu yng Nghymru.

Ymgyrchoedd Diweddaraf

  • I weld rhestr ddiweddaraf o’r ymgyrchoedd ar ffurf calendr (yma)

Gweithio’n Genedlaethol

  • tra’n hyfforddi ac annog Cristnogion i rannu eu ffydd (e.e. Yr Eisteddfod neu’r Sioe Fawr yn Llanelwedd)

Rhoi cymorth i Eglwysi a Christnogion i estyn allan yn eu cymuned leol gyda neges yr efengyl.

  • Down ochr yn ochr gyda eglwys neu Gristnogion i weithio’n lleol, boed hynny mewn sioe leol, carnifal ar y stryd neu mewn ymgyrch fwy.

Darparu adnoddau i helpu Cristnogion rannu eu ffydd.

  • Gweler y dudalen adnoddau (yma).

Gweddi

  • Gweler y dudalen i dderbyn gwybodaeth am weddi (yma)

Am gymorth?

  • Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am gymorth cysylltwch gyda ni drwy’r dudalen cysylltu.

Am gefnogi’r gwaith?

  • Gellir cefnogi’r gwaith drwy ymuno, gweddio neu’n ariannol. Mwy o wybodaeth yma.