Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi

Cylchgrawn sy'n holi'r cwestiynau pwysig

Y Nadolig hwn mae MEC wedi cynhyrchu cylchgrawn dwyieithog byr i rannu’r newyddion da am Iesu unwaith eto. Mae’r cylchgrawn hwn yn cael ei gynnig i Eglwysi, a gellir gweld drafft o’r ochr Saesneg isod. Dyma’r manylion:

 • Cyflwyniad clir a chynnes o’r efengyl heb unrhyw jargon Cristnogol;
 • Wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl Cymru;
 • Tystiolaethau byr, erthyglau clir, tudalen plant, darlleniadau o’r Beibl;
 • Yn addasadwy gydag ardal ar y clawr mewnol ar gyfer manylion yr Eglwys;
 • Maint A5, 28 tudalen (14 Cymraeg ac 14 Saesneg)
 • Opsiwn i gynhyrchu sticeri gyda neges o’ch eglwys ar y dudalen flaen;
 • Dwyieithog Llawn (Cymraeg a Saesneg);
 • Bydd unrhyw gysylltiadau a dderbynnir gan MEC yn cael eu trosglwyddo i’r Eglwys leol;
 • Dosberthir erbyn dechrau Rhagfyr

Cynnwys


Fersiwn Saesneg

 • Drafft a geir yma, a gall man newidiadau gael eu gwneud cyn argraffu.

Prisiau

 • Pris unigol – £1.50 (£1.50 yr un)
 • Pecyn o 5 – £4.00 (80p yr un)
 • Pecyn o 10 – £7.00 (70p yr un)
 • Pecyn o 50 – £29.00 (58p yr un)
 • Pecyn o 100 – £45.00 (45p yr un)
 • Pecyn o 500 – £100 (20p yr un)
 • Pecyn o 1000 – £180 (18p yr un)

Medrwch archebu oddi ar wefan emwbooks.com

Sticeri

Mae gan glawr mewnol Holi lle i osod manylion eich eglwys. Gallwn drefnu i’r sticeri hyn gael eu cynhyrchu ar eich cyfer chi, gyda manylion cyswllt eich eglwys. Gallwn hefyd gynnig sticeri crwn sy’n ddelfrydol i roi ar glawr Holi fel y gall y derbynwyr weld mewn cipolwg gan bwy mae’r cylchgronau.

Bydd y sticeri i gyd yn dilyn yr un dyluniad sylfaenol a fydd yn cyd-fynd â dyluniad cyffredinol Holi.

Ar ôl i chi archebu, bydd aelod o Dîm MEC yn cysylltu gyda chi i gadarnhau pa neges/manylion yr hoffech ei rhoi ar eich sticeri.

Ar ôl i ni ddrafftio’ch sticer byddwn yn anfon prawf atoch i wirio’r neges ar y sticer, ac ni fyddwn yn danfon nhw i gael eu hargraffu nes ein bod yn gwybod eich bod yn hapus.

 


Rhifynnau Blaenorol

Nadolig 2020

 

Holi 2019

Holi 2018

Holi 2017