Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi

Cylchgrawn sy'n holi'r cwestiynau pwysig

Mae pedwar rhifyn o’r Cylchgrawn Holi wedi ei gynhyrchu a dros 7500 o rifynau wedi eu dosbarthu yn rhad ac am ddim i unigolion led-led Cymru.

Ysgrifennir bob rhifyn gan geisio gwrando ar yr hyn sy’n bwysig i bobl yn ein cymdeithas heddiw. Fel Cristnogion rydym yn ymwybodol nad oes ganddom yr ateb i bob problem … ond fe allwn arwain pobl at yr un sydd yn ateb pob angen, Iesu Grist.

Os hoffech archebu copiau, cysylltwch gyda swyddfa’r Gogledd neu llenwi’r ffurflen isod.

Powered by Formstack

Holi 2019 (ar gael yn ddwyieithog)

Holi 2018 (ar gael yn ddwyieithog)

Holi 2017

Holi 2016

Holi 2015