Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi

Cylchgrawn sy'n holi'r cwestiynau pwysig

Mae tri rhifyn o’r Cylchgrawn Holi wedi ei gynhyrchu a dros 2500 o rifynau wedi eu dosbarthu yn rhad ac am ddim i unigolion yn yr Eisteddfod a led-led Cymru.

Ysgrifennir bob rhifyn gan geisio gwrando ar yr hyn sy’n bwysig i bobl yn ein cymdeithas heddiw. Fel Cristnogion rydym yn ymwybodol nad oes ganddom yr ateb i bob problem … ond fe allwn arwain pobl at yr un sydd yn ateb pob angen, Iesu Grist.

Holi 2017

Holi 2016

Holi 2015