Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi

Cylchgrawn sy'n holi'r cwestiynau pwysig

Holi/Ask 2022

Eleni, bydd MEC unwaith eto yn cynhyrchu y cylchgrawn efengylu Nadolig dwyieithog, ‘Holi’. Nod y cyhoeddiad bach hwn yw rhannu’r efengyl yn glir mewn ffordd y gall y rhan fwyaf o bobl ei deall. Yn gynwysedig eleni mae straeon am allu Duw ar waith ym mywydau pobl, rhai erthyglau syml yn tynnu sylw at rai o anghenion mwyaf pobl Cymru ac yn dangos sut mai’r efengyl yw’r ateb. Mae tudalen liwio i blant, rhai erthyglau ymarferol ar sut i arbed arian a chynllunio ymlaen, ac rydym hefyd wedi cynnwys rhywbeth am gwpan y byd pêl-droed! Mae rhestr lawn o’r erthyglau i’w gweld isod.

Mae’r cylchgrawn yn A5 (felly gellir ei bostio’n hawdd trwy flwch llythyrau), ac yn gwbl ddwyieithog (felly gellir ei rannu’n hyderus yn y rhan fwyaf o gartrefi yng Nghymru). Mae lle ar y clawr mewnol i roi manylion eich eglwys, neu gallwch brynu sticeri i roi neges bersonol ar y blaen.

Ein gweddi yw y bydd y cylchgronau hyn yn cael eu defnyddio gan Dduw i ddod â’r efengyl i bobl na fyddent fel arfer byth yn dod i’r eglwys.

Gallwch brynu Holi/Ask drwy ein gwefan neu drwy ffonio swyddfa Gogledd Cymru ac mae pecynnau eglwys sy’n addas ar gyfer cyllidebau’r rhan fwyaf o eglwysi.

Cynnwys

 • Tudalen flaen – thema Nadolig lliwgar gyda rhai pynciau wedi’u hamlygu. Lle i Sticer Eglwys.
 • Tudalen 1 – Cynnwys a gofod ar gyfer manylion yr eglwys
 • Tudalen 2 – ‘Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda ichi!’ – erthygl efengyl i rannu sut mae’r Nadolig yn sôn am enedigaeth Iesu, Mab Duw y gellir dibynnu arno yn y Flwyddyn Newydd a thu hwnt.
 • Tudalen 3-4 – ‘Pob peth’ – tystiolaeth bersonol Cristion sydd wedi wynebu dioddefaint ond a gadwyd gan Dduw trwy’r efengyl.
 • Tudalen 5 – Sut i arbed arian y Nadolig hwn (ac i mewn i’r Flwyddyn Newydd) – Doethineb Beiblaidd i fyw drwyddo
 • Tudalen 6 – Heddwch – erthygl efengyl yn dangos sut mae Crist yn dod â heddwch gwirioneddol
 • Tudalen 7-8 – Nid pêl-droed yw’r unig beth fydd yn cael ei ddathlu ledled y byd ym mis Rhagfyr – Erthygl yn rhoi straeon personol gan Gristnogion o bob rhan o’r byd ar sut a pham maen nhw’n dathlu’r Nadolig
 • Tudalen 9-10 – Peidiwch â phoeni – Erthygl mewn fformat hawdd ei ddarllen yn rhannu’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddysgu am ofid, a sut mae’r efengyl yn dod â gobaith sy’n mynd y tu hwnt i unrhyw beth y gall y byd hwn ei roi.
 • Tudalen 11-12 – Tudalennau plant
 • Tudalen 13 – Gwahoddiad i’r eglwys – erthygl yn egluro beth i’w ddisgwyl yn yr eglwys a pham y dylai pobl ymweld yng Nghymru heddiw.
 • Bydd adnodau o’r Beibl yn cael eu gwasgaru drwy’r cylchgrawn hefyd.

Prisiau

Cylchgrawn

 • Copi unigol: £1.80
 • 10 copi: £10
 • 50 copi: £35
 • 100 copi: £54
 • 500 copi: £130
 • 1000 copi: £220

Medrwch brynnu y Cylchgrawn yma – https://emwbooks.com/collections/christmas-ask-holi-nadolig neu gysylltu gyda swyddfa’r Gogledd

 

Copïau Blaenorol


Fersiwn Saesneg

 

Holi 2019

Holi 2018

Holi 2017