Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Holi

Cylchgrawn sy'n holi'r cwestiynau pwysig

Y Nadolig hwn bydd MEC yn cynhyrchu cylchgrawn dwyieithog byr i rannu’r newyddion da am Iesu unwaith eto. Mae’r cylchgrawn hwn yn cael ei gynnig i Eglwysi, ac mae’r manylion isod:

 • Cyflwyniad clir a chynnes o’r efengyl heb unrhyw jargon Cristnogol;
 • Wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl Cymru;
  Tystiolaethau byr, erthyglau clir, tudalen plant, darlleniadau o’r Beibl;
  Yn addasadwy gydag ardal ar y clawr mewnol ar gyfer manylion yr Eglwys;
  Maint A5, 28 tudalen (14 Cymraeg ac 14 Saesneg)
  Opsiwn i gynhyrchu sticeri gyda neges o’ch eglwys ar y dudalen flaen;
  Dwyieithog Llawn (Cymraeg a Saesneg);
  Bydd unrhyw gysylltiadau a dderbynnir gan MEC yn cael eu trosglwyddo i’r Eglwys leol;
  Dosberthir erbyn Rhagfyr 1af

Cynnwys

Ein nod yw cael fersiwn pdf y cylchgrawn yn barod erbyn 8fed Tachwedd.

 • Clawr blaen – gyda lle ar gyfer sticer eglwys
 • Tudalen y tu mewn – Cynnwys, ynghyd â lle i fanylion yr eglwys
 • Tudalen 3 – ‘Nid dim ond ar gyfer y Nadolig’ – Cydnabyddiaeth bod angen y Nadolig arnom i gyd fel amser i ymlacio, gweld teulu, a derbyn anrhegion, ond mae angen mwy arnom … diolch byth, mae mwy yn Iesu, sy’n rhoi ystyr a gobaith y tu hwnt i’r Nadolig.
 • Tudalen 4-5 – Tystiolaeth Bersonol
 • Tudalen 6-7 – ‘Beth mae’r Nadolig yn ei olygu i chi?’ Dyfyniadau gan wahanol Gristnogion o bob rhan o Gymru am obaith y Nadolig.
 • Tudalen 7 – ‘Rheswm i Ddathlu’ Erthygl fach yn seiliedig ar Eseia 9: 2
 • Tudalen 8-9 – Tudalennau plant gyda phosau a lliwio yn seiliedig ar stori’r Nadolig
 • Tudalen 10-11 – Erthygl yn herio ‘caricatures’ pobl o’r Nadolig, Duw, Iesu ac uffern Tudalen
 • 12-13 – ‘Nadolig – yr ateb i’n dioddefaint?’- Gan ateb y cwestiwn, pam mae Duw yn caniatáu dioddefaint trwy ddangos: 1 – mae rhywbeth o’i le, 2 – mae Duw yn caru – a dyna pam yr anfonodd Iesu, a ddioddefodd adeg y Nadolig ac ar y groes i’n hachub rhag dioddefaint gwaeth fyth
 • Tudalen 13 – Cwestiynau – erthygl fach yn herio pobl i ofyn cwestiynau
 • Tudalen 14 – Cloddio’n ddyfnach – Darlleniadau o’r Beibl a gwahoddiad i’r Eglwys leol

Prisiau

 • Pris unigol – £1.50 (£1.50 yr un)
 • Pecyn o 5 – £4.00 (80p yr un)
 • Pecyn o 10 – £7.00 (70p yr un)
 • Pecyn o 50 – £29.00 (58p yr un)
 • Pecyn o 100 – £45.00 (45p yr un)
 • Pecyn o 500 – £100 (20p yr un)
 • Pecyn o 1000 – £180 (18p yr un)

Medrwch archebu oddi ar wefan emwbooks.com

Rhifynnau Blaenorol

Nadolig 2020

 

Holi 2019

Holi 2018

Holi 2017