Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Darganfod Cristnogaeth

Amser darganfod

Mae Darganfod Cristnogaeth yn gwrs deg wythnos sydd a’r bwriad o gyflwyno pobl i’r Arglwydd Iesu Grist.

Wrth i efengyl Marc gael ei ddarllen, mae’r rhai sy’n dilyn y cwrs yn cael cyfle i ddarganfod gwir neges Cristnogaeth drwy edrych ar dri chwestiwn:

 • Pwy oedd Iesu?
 • Pam y daeth ef?
 • Beth mae ei ddilyn ef yn ei olygu?

Mae Darganfod Cristnogaeth yn gyfieithiad o’r cwrs Saesneg ‘Christianity Explored’ a ysgrifennwyd gan Rico Tice, Barry Cooper a Sam Shammas.

Am fwy o wybodaeth am y cwrs gwreiddiol cliciwch ar y ddolen:

Gweinyddir a chynhyrchwyd y testun Cymraeg gan Wasg Bryntirion ar ran Mudiad Efengylaidd Cymru.

Adnoddau sydd ar gael

 • Llawlyfr Astudio (ar gyfer pob person sy’n cymryd rhan yn y cwrs) – Ar gael drwy ddilyn y ddolen isod.
 • Copiau caled o’r sgyrsiau (10 i gyd) i gyd fynd gyda phob sesiwn – ar gael o’r wefan hon
 • Cyflwyniadau PowerPoint (10 i gyd) i gyd fynd gyda phob sesiwn – ar gael o’r wefan hon
 • Posteri er mwyn hysbysebu eich cwrs – ar gael o’r wefan hon
 • I lawrlwytho’r adnoddau o’r wefan ewch i’r adran adnoddau a chwilio’r thema Darganfod Cristnogaeth

Prynu y llawlyfr

Gellir prynu y llawlyfr ar y telerau isod:

 • Copiau unigol – £3 yr un
 • Pecyn bach (10 copi) – £20
 • Pecyn Canolig (25 copi) – £25
 • Pecyn Mawr (50 copi) – £35

Dilynwch y ddolen hon er mwyn archebu ar lein