Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Adnoddau i Efengylu

Rhannu neges ryfeddol Crist gyda Chymru

Rydym yn ymroddedig i helpu ac annog eglwysi a Christnogion i rannu’r efengyl.

Yn yr adran hon fe welwch rai o’r adnoddau sydd ar gael, gan gynnwys nifer o adnoddau y gellir eu lawrlwytho o’r safle.

Darganfod Cristnogaeth

Mae Darganfod Cristnogaeth yn gwrs deg wythnos sydd a’r bwriad o gyflwyno pobl i’r Arglwydd Iesu Grist. Darllen mwy

Cylchgrawn Holi

Cylchgrawn sy’n ceisio holi’r cwestiynau iawn. Darllen mwy