Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau i Efengylu

Rhannu neges ryfeddol Crist gyda Chymru

Rydym yn ymroddedig i helpu ac annog eglwysi a Christnogion i rannu’r efengyl.

Yn yr adran hon fe welwch rai o’r adnoddau sydd ar gael, gan gynnwys nifer o adnoddau y gellir eu lawrlwytho o’r safle.

A Passion for Life

Casgliad o Fideos sy’n cynnig Hyfforddiant Efengylu Personol.  Dilynwch y linc i weld y fideos: https://www.apassionforlife.org.uk/cymraeg/hyfforddiant-efengylu/

Darganfod Cristnogaeth

Mae Darganfod Cristnogaeth yn gwrs deg wythnos sydd a’r bwriad o gyflwyno pobl i’r Arglwydd Iesu Grist. Darllen mwy

Cylchgrawn Holi

Cylchgrawn sy’n ceisio holi’r cwestiynau iawn. Darllen mwy

Tractiau a Llyfrynau

Tractiau byr a llyfrynau yn ceisio esbonio’r neges Gristnogol yn glir. Darllen mwy