Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Manna Bala

I'r Bala am Feibl!

Mae MANNA yn un o siopau Mudiad Efengylaidd Cymru. Cewch groeso cynnes, paned a chyfle i edrych o gwmpas wrth ddod i’r siop.

‘I’r Bala am Feibl’

Cerddodd Mary Jones i’r Bala yn 1800 i brynu Beibl gan Thomas Charles, ac mae hi’n parhau i fod yn anrhydedd i werthu Beiblau heddiw. Rydym hefyd yn gwerthu dewis eang o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob oed, cardiau ar gyfer pob achlysur a phob math o nwyddau eraill.

Mae’r siop yn cefnogi Tearfund, The Leprosy Mission a Traidcraft. Drwy’r mudiadau yma medrwch brynu nwyddau Masnach Deg a nwyddau wedi eu cynhyrchu gan bobl mewn gwledydd tlawd.

Dewch i mewn i’r siop – fe fyddwn wrth eich bodd yn cwrdd gyda chi.

 • Siop Gristnogol Manna (Bala),
 • Rheolwr – Ann Davies
 • 55 Stryd Fawr,
  Bala,
  LL23 7AF
  01678 521757

Oriau Agor:

 • Dydd Llun: 10:00-4:00
 • Dydd Mawrth: 10:00-4:00
 • Dydd Mercher: 10:00-12:00
 • Dydd Iau: 10:00-4:00
 • Dydd Gwener: 10:00-4:00
 • Dydd Sadwrn: 10:00-4:00

Lleoliad