Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Siop Lyfrau Cristnogol Abertawe

Rydym yn siop lyfrau fechan wedi ei lleoli ym marchnad Abertawe. Er nad oes lle ganddom i stocio pob llyfr Cristnogol, mae ganddom y gallu i archebu llyfrau a’u dosbarthu o fewn 24 awr.

Rydym yn gwerthu Beiblau, esboniadau, nodiadau beiblaidd, llyfrau, dyddiaduron, Cdau a DVDau, llyfrau Cerddoriaeth, llyfrau plant a chardiau. Gweler ein tudalen Facebook am fwy o fanylion. Rydym yn hapus i bostio eitemau os nad ydych yn medru dod i’r siop.

Rheolwr y siop yw Rosemary, sy’n gweithio gyda Linda, Marie, a nifer o wirfoddolwyr eraill. Os hoffech wirfoddoli, yna galwch i mewn i’n gweld.

  • Siop Llyfrau Abertawe,
    16e/f The Market,
    Abertawe,
    SA1 3PF
    Ffon: 01792 650773
  • Ebost: swanseabooks@emw.org.uk

 

Mae gan y siop wefan arall – swanseachristianbks.wix.com/bookshop

Lleoliad